• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 1 Tháng Bảy, 2017 | 4550

19 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG GIAO TIẾP (infographic)

#

Từ khóa: cách học tiếng anh hiệu quả ; hoc tieng anh o vinh ; thành ngữ Tiếng Anh

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!