• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

12

Th6

35599

Tuyển tư vấn viên giáo dục

Là trung tâm đào tạo Anh ngữ duy nhất tại Bắc Miền Trung đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ cơ sở vật chất, đội ngũ ...

#

24

Th4

351350

Thông báo tuyển dụng

Là một trong 05 Tổ chức Giáo dục tại Việt Nam, được Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) lựa chọn để tài ...

#

5

Th3

35585

test

test...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!