• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Góc học tiếng anh

8

Th4

35574

Học trực tuyến miễn phí: How to say Hello/ Goodbye

Trong bài học này, chúng ta sẽ được biết thêm về cách nói “hello” và “goodbye” trong các ngữ cảnh giao tiếp tiếng Anh....

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!