• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Lịch khai giảng cũ

5

Th5

35495

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 2/2014

  104B HERMANN     56 LÊ HỒNG PHONG     Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được ...

#

5

Th5

35498

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 4/2015

  ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 4/2015.   Cơ sở 1: ...

#

2

Th2

35531

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 3/2015

 ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh  trong tháng 3/2015.   Cơ sở 1: ...

#

29

Th12

35502

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 1/2014

  104B HERMANN     56 LÊ HỒNG PHONG     Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được ...

#

1

Th12

35450

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 12/2013

  56 LÊ HỒNG PHONG     104B HERMANN     Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!