• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

THÔNG TIN CẦN BIẾT

26

Th6

3594

Chính sách và quy định chung

1. Chấp nhận các điều khoản thỏa thuận   Chào mừng bạn đến với ASEM VIỆT NAM  Là tổ chức đào tạo Anh ngữ duy ...

#

26

Th6

35117

Chính sách thu thập và bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận ...

#

25

Th6

35101

Chính sách bảo mật thông tin người dùng

ASEM VIỆT NAM cam kết bảo vệ thông tin riêng tư của bạn và phát triển công nghệ cung cấp cho bạn những trải nghiệm ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!