• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 21 Tháng Tư, 2017 | 3100

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN

ASEM Vietnam thường xuyên có những buổi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hàng tuần đối với bộ phận nhân viên văn phòng thông qua các bài đánh giá kiểm tra, các buổi thảo luận, chấm điểm bài thi chung để có thể thống nhất một cách tối đa việc đánh giá học viên và quy trình đánh giá nhu cầu học tập của học viên trên toàn hệ thống. ASEM Vietnam hiểu rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ của nhân viên bởi đội ngũ nhân viên không chỉ hỗ trợ công tác đào tạo từ xa mà còn thực hiện vai trò như một cổng giao tiếp, một cầu nối giữa phụ huynh/học viên với trung tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi đào tạo nâng cao nghiệp vụ tháng 4 vừa qua:

 

#

Từ khóa: anh ngữ quốc tế asem ; giáo viên giỏi ; đào tạo tiếng anh

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!