• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 3 Tháng Một, 2017 | 17770

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

Ngày 12 tháng 11 năm 2016 vừa qua, trung tâm Anh ngữ quốc tế ASEM Vietnam đã phối hợp cùng Hội đồng khảo thí ủy quyền của đại học Cambridge tại Việt Nam tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge nhằm kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh theo Khung năng lực Ngoại ngữ Châu Âu gồm 6 bậc mà Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu áp dụng.

Kỳ thi đã thu hút 256 học viên đăng kí tham dự. Kết quả là, có 98% học viên đạt điểm cao, trong đó có 79% học viên đạt điểm xuất sắc. Đặc biệt, có 23 học viên điểm tuyệt đối ở các cấp độ Starters, Movers , Flyers , KET và PET.

ASEM Vietnam xin thông báo chi tiết kết quả thi kỳ thi Cambridge các cấp độ như sau:

y4

y3

y2

y1

yle

ket

pet

#

Từ khóa: chung chi Cambridge ; Chứng chỉ quốc tế Cambridge ; Kết quả thi ; Thi chứng chỉ Cambridge

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!