• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 27 Tháng Tư, 2017 | 1470

Giáo viên ASEM vietnam - Laura

Giáo Viên 

Quốc tịch: Việt Nam

 

Văn bằng chứng chỉ:

 

-Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, đại học Vinh.

-Tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành Kế toán, đại học Vinh.

-Chứng chỉ Cambridge B1 Quốc tế.

 

Kinh nghiệm giảng dạy:

 

2009-2013: sinh viên khoa Ngoại Ngữ, trường đại học Vinh, sau đó tiếp tục học văn bằng 2 kế toán tại trường.

Đến tháng 6 năm 2015, Laura trúng tuyển vào vị trí giáo viên và công tác tại ASEM Vietnam đến thời điểm hiện tại.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!