• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 19 Tháng Một, 2017 | 1710

Giáo viên ASEM vietnam - Sarah

Giáo Viên

Quốc tịch: Việt Nam

 

Văn bằng chứng chỉ:
– Cử nhân Sư phạm tiếng Anh, đại học Vinh

– Chứng chỉ Cambridge B1 Quốc tế.

 

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!