• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 20 Tháng Hai, 2016 | 750

Giáo Viên 

Quốc tịch: Việt Nam

 

Văn bằng chứng chỉ:
– Cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, đại học Vinh

– Thạc sỹ chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đại học Vinh

– Chứng chỉ Cambridge B2 Quốc tế

 

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm

 

Bài viết:  Nguyễn Bích Hằng – Born to be a Teacher of English

 

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!