• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |

Contact

Please contact us to receive attentive service of the highest quality.

Cơ sở 1
Cơ sở 2
Cơ sở 3

Contact form

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại Văn phòng:

Thứ 2 - Thứ 6 : 8h00 - 17h00

Thứ 7 : 8h00 - 12h00

Contact us

Please send us any questions that you are!