• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2018

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC3C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
2 MG1BC19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/01/2018 3 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
3 GEP3B61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
4 TN1BC67 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
5 EC2C91 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
6 ET5B5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 4 + 7 17:30 - 19:00 12 - 15
7 EC3C87 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:15 - 16:45 12 - 15
8 EC4BC10 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
9 TN2C65 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
10 EC4C73 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 Thứ 4+ Chủ nhật 17h45-19h20 12
11 MG1C26 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 Thứ 5+ chủ nhật 17h45-19h20 và 16-17h30 18
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC4F44 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
2 ET2AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
3 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
4 GEP3CT95 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
5 GEP2CT100 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
6 ET3AE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
7 MG1AF31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
8 GEP2D69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
9 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15
10 TN2AF54 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 9:20 - 10:50 12 - 15
11 TN2AF53 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
12 ET5AE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
13 PES7F10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
14 PES8F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
15 MG1F30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 ET1K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
2 HP1K10 TIẾNG ANH MẦM NON 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
3 EC4BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
4 MG1BK24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/01/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
5 TN2K27 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
6 NK4K5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
7 HEP1G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 07/01/2018 2 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 19:45 - 21:30 12 - 15
8 HAP1K9 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
9 SEP1K7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
10 TN2K25 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
11 TN2K24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
12 EC3BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
13 TN2K26 TIẾNG ANH MẦM NON 13/01/2018 7+CN 9:15-10:50 14
14 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 3+6 17:45-19:20 16
15 GEP2H9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2018 3+5 19:45-21:30 6
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!