• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2018

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP2 LUYỆN THI IELTS 06/07/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
2 EC2BC25 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/02/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
3 ET2AC12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
4 ET1C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
5 ET5BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/06/2018 4+7 17:45-19:20 12-15
6 MG2AC17A TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
7 EC4BC11 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/06/2018 4 + chủ nhật 17:45-19:20 12-15
8 EC3BC22 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/06/2018 6 + chủ nhật 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
9 MG1C30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
10 TN2AC67 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
11 TN1A72 TIẾNG ANH MẦM NON 06/09/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
12 EC4A TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
13 ET5BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/09/2018 4+7 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
14 ET2C11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/05/2018 2+4+6 8:00-10:20 12-15
15 TN1A71 TIẾNG ANH MẦM NON 06/09/2018 7 8:00-10:20 12-15
16 ET3C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/09/2018 7 14:30-16:50 12-15
17 ET5BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/06/2018 4+7 17:45-19:20 + 5:30-7:00 12-15
18 ET3C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/06/2018 7 14:30-16:50 12-15
19 PES4C13 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/09/2018 5+7 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
20 MG1BC23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 14:45 - 17:05 12 - 15
21 TN2BC1 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
22 MG1BC22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/12/2018 7 15:15 - 5:05 12 - 15
23 PES9C3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/09/2018 4 17:45 - 19:30 12 - 15
24 PES7C6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/05/2018 2 + 4 17:30 - 19:00 12 - 15
25 EC1C101 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
26 TN1BC68 TIẾNG ANH MẦM NON 06/05/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
27 MG1BC21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
28 SE8C5 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/09/2018 6 19:30 - 21:00 12 - 15
29 EC2C94 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2018 7 15:00 - 17:20 12 - 15
30 MG1C28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/06/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
31 GEP2B72 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
32 GEP1B50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
33 GEP3A61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/02/2018 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
34 EC2BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
35 EC1C100 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
36 HEP3B1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 29/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
37 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
38 EC1C99 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
39 MG1BC30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
40 PES5C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/03/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
41 TN1C70 TIẾNG ANH MẦM NON 14/03/2018 4 17:30 - 19:30 12 - 15
42 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
43 TN2C66 TIẾNG ANH MẦM NON 10/03/2018 7 17:30 - 19:30 12 - 15
44 EC2C93 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
45 GEP2A76 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
46 ET5C6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
47 GEP1A53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
48 ET1BC9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
49 EC1C99 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
50 EC3C90 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
51 MG1C27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
52 ET4C10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
53 PES6C7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/02/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
54 PES4C12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/02/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
55 ET1BC8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
56 EC2C92 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
57 EC3C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
58 ET2BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
59 EC5C52 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
60 PES7C5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/01/2018 2 + 4 17:30 - 19:00 12 - 15
61 EC3C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
62 MG1BC19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/01/2018 3 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
63 GEP3B61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
64 TN1BC67 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
65 EC2C91 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
66 ET5B5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 4 + 7 17:30 - 19:00 12 - 15
67 EC3C87 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:15 - 16:45 12 - 15
68 EC4BC10 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
69 TN2C65 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
70 EC4C73 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 Thứ 4+ Chủ nhật 17h45-19h20 12
71 MG1C26 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 Thứ 5+ chủ nhật 17h45-19h20 và 16-17h30 18
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC5AF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/07/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
2 EC4AF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/07/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
3 GEP1CT99 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 02/07/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
4 LAS3CT3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/06/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
5 ET1AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/06/2018 7+CN 17:45-19:20 12-15
6 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 28/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
7 LAS3CT3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/06/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
8 GEP3CT100 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/06/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
9 ET1AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
10 EC2BF32 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
11 EC1AF70 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/06/2018 6 + chủ nhật 17:30- 19:05 12-15
12 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 21/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
13 EC2AF65 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/06/2018 5+7 17:45-19:20 + 8:00-10:20 12-15
14 EC4AF46 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/06/2018 7+ chủ nhật 4:00-5:30 12-15
15 EC4AF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/06/2018 4+6 2:00-4:00 12-15
16 ET2BE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/06/2018 4+6 17:45-19:20 12-15
17 MG1AF33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
18 ET4AE16 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
19 ET3BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
20 MG1F31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
21 ST1AF3 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 9:15-10:50 12-15
22 TN1AF54 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 3+7 17:45-19:20 12-15
23 TN1BF55 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
24 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
25 GEP1D40 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2018 4+6+ chủ nhật 19:45-21:30 12-15
26 MG2F14 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/05/2018 2+4 17:45-19:20 12-15
27 GEP3CT98 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/05/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
28 TPP1E11 LUYỆN THI TOEFL 28/05/2018 2+4+6 19:45-21:30 12-15
29 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 24/05/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
30 ET3BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
31 MG1F31 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
32 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
33 ET5BE9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
34 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/09/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
35 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 20/09/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
36 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/09/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
37 GEP2CT104 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/09/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
38 TN2F56 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
39 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
40 TN2BF1 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
41 SE4D5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/09/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
42 EC3F50 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
43 GEP3CT97 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/11/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
44 ET5BE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/11/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
45 EC1BF42 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
46 MG1BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
47 MG2BF13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 15:00 - 16:30 12 - 15
48 PES8F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/09/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
49 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 20/09/2018 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
50 EC2BF31 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
51 EC2F65 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
52 MG1BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 9:30 12 - 15
53 MG2BF13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 15:30 - 17:00 + 16:00 - 17:30 12 - 15
54 PES8F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/09/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
55 PES8F7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/09/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
56 EC2BF31 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:00 12 - 15
57 EC2F65 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
58 MG1BF24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/10/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
59 GEP3CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/06/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
60 GEP2CT102 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
61 EC2F64 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
62 EC1BF41 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/04/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 + 8:00 - 10:20 12 - 15
63 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
64 EC4BF14 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/04/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
65 LC4F15 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
66 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
67 EC3BF26 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/03/2018 7 14:00 - 16:00 12 - 15
68 EC3BF25 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
69 AT1AE20 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
70 EC2F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
71 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
72 GEP3CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
73 GEP3D53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
74 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2018 Chủ nhật 14:00 - 16:00 12 - 15
75 GEP3D53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
76 ET2AE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
77 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
78 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
79 GEP2CT101 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
80 EC2F62 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
81 GEP1CT93 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
82 MG2F13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
83 EC2BF30 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
84 MG1BF23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/02/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
85 ET1BE19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
86 EC3F49 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/02/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
87 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
88 LC1F27 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/01/2018 2 + 4 +6 8:00 - 10:30 12 - 15
89 TN2F55 TIẾNG ANH MẦM NON 28/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
90 SE4D4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
91 EC2F61 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
92 EC4F44 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
93 ET2AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
94 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
95 GEP3CT95 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
96 GEP2CT100 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
97 ET3AE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
98 MG1AF31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
99 GEP2D69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
100 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15
101 TN2AF54 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 9:20 - 10:50 12 - 15
102 TN2AF53 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
103 ET5AE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
104 PES7F10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
105 PES8F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
106 MG1F30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC1AK42 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/07/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
2 TN1AK31 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 01/07/2018 chủ nhật 17:30-19:30 12-15
3 MG1BK30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/07/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
4 EC1AK43 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 9:00-10:30 12-15
5 EC2BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
6 EC3BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
7 EC1AK42 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/07/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
8 MG1BK31 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/07/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
9 MG1BK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
10 TN1AK31 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 chủ nhật 17:30- 19:30 12-15
11 EC2BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
12 EC3BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
13 ST1AK8 TIẾNG ANH MẦM NON 23/06/2018 2+7 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
14 LAC1H3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/09/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
15 EC2BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
16 MG2K22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
17 EC4K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/06/2018 4+chủ nhật 17:45-19:20 12-15
18 MG2K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
19 MG1BK30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/06/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
20 GIP5K2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/06/2018 2+4 17:45-19:20 12-15
21 ET1K13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
22 GEP3H8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
23 ST1AK7 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
24 HP1K11 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
25 EC5K2 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/06/2018 7+ chủ nhật 8:00-10:20 12-15
26 TN1AK30 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 7:30-9:05 12-15
27 TN1AK31 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 9:15-10:50 12-15
28 MG1AK39 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 8:00-10:20 12-15
29 TN1AK29 TIẾNG ANH MẦM NON 08/06/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
30 ET2AK15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/06/2018 2+4+6 8:00-10:30 12-15
31 HEP2G3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 08/06/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
32 ET1AK12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
33 ET2AK17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
34 EC3AK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
35 EC1AK44 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2018 5+7 17:45-19:20 12-15
36 ST1AK6 TIẾNG ANH MẦM NON 07/06/2018 3+5 14:30-16:50 12-15
37 MG1K36 TIẾNG ANH THIẾU NHI 29/05/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
38 EC3BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2018 7 + chủ nhật 16:00-17:30 12-15
39 GEP3G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/05/2018 3+4 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
40 MG1BK30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 17/06/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
41 ET1K13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/07/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
42 GEP3H8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
43 EC3K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/06/2018 2+4 17:45-19:20 12-15
44 TN2K31 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
45 EC5K2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2018 7+ chủ nhật 8:00-10:20 12-15
46 MG1K35 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
47 TN3K1 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 9:30 12 - 15
48 MG2K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
49 MG1BK28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
50 EC1K40 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
51 TN2BK6 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
52 TN2BK5 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
53 IELTS4H1 LUYỆN THI IELTS 20/09/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
54 GEP4G1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/09/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
55 GEP3G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/09/2018 3 + 4 16:00 - 17:30 + 17:30 - 19:00 12 - 15
56 ET2K14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/09/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
57 ET3BK5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/10/2018 2 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
58 EC1K39 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
59 EC2K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
60 EC5BK1 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/08/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
61 HP1K12 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
62 HP1K11 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
63 MG2K20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
64 MG1BK28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
65 LC3G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/02/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
66 EC4K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
67 GEP3G8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/09/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
68 SE1K8 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/09/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
69 ET2K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/09/2018 3 + 5 19:45 - 21:15 12 - 15
70 EC2BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
71 TN2K30 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
72 EC2K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
73 MG1K34 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
74 EC4K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
75 LC5H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 04/08/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:00 12 - 15
76 TN2K30 TIẾNG ANH MẦM NON 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
77 EC2K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/09/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
78 PES6K3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/12/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
79 EC1BK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/08/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
80 NK5K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/05/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
81 EC5K2 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/04/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
82 EC1BK29 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/04/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
83 EC1K39 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
84 MG1K33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/03/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
85 EC3BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
86 EC4BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
87 TN2BK2 TIẾNG ANH MẦM NON 25/03/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
88 ET2K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/03/2018 Chủ nhật 15:00 - 17:20 12 - 15
89 EC1K38 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/03/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
90 EC5BK1 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/03/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
91 EC4K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2018 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
92 EC2K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
93 MG1BK26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
94 EC2K30 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
95 EC3K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
96 EC4BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
97 TN1BK32 TIẾNG ANH MẦM NON 14/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
98 EC3BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2018 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
99 HS5H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 06/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
100 ET3K17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2018 2 + 4 19:45 - 21:15 12 - 15
101 EC2K29 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
102 EC3K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/03/2018 5 17:30 - 19:30 12 - 15
103 TN2K29 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2018 3 17:30 - 19:30 12 - 15
104 TN2K28 TIẾNG ANH MẦM NON 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
105 HS5H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 27/02/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
106 ET1BK5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/02/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
107 MG1K32 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/02/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
108 EC3K18 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/02/2018 5 17:30- 19:30 12 - 15
109 ET3K17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:30 12 - 15
110 ET4AK8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
111 MG1K31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
112 MG1BK25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
113 MG2K19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 15:00 - 17:20 12 - 15
114 EC2K26 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
115 EC1K36 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
116 ET1AK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
117 EC1K35 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/01/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
118 NK3K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/01/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
119 ET1K9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
120 NK3K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/01/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
121 SE5K2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/01/2018 6 17:45 - 19:20 12 - 15
122 IELTS3H3 LUYỆN THI IELTS 25/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
123 LC3G1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 24/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
124 ET2K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
125 ET1K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
126 HP1K10 TIẾNG ANH MẦM NON 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
127 EC4BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
128 MG1BK24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/01/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
129 TN2K27 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
130 NK4K5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
131 HEP1G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 07/01/2018 2 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 19:45 - 21:30 12 - 15
132 HAP1K9 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
133 SEP1K7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
134 TN2K25 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
135 TN2K24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
136 EC3BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
137 TN2K26 TIẾNG ANH MẦM NON 13/01/2018 7+CN 9:15-10:50 14
138 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 3+6 17:45-19:20 16
139 GEP2H9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2018 3+5 19:45-21:30 6
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 28/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
2 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 21/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
3 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 24/05/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
4 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/09/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
5 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP2 LUYỆN THI IELTS 06/07/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
2 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 20/09/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
2 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 20/09/2018 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
3 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP1E11 LUYỆN THI TOEFL 28/05/2018 2+4+6 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 20/09/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
2 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
3 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!