• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2018

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 MG1BC23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 14:45 - 17:05 12 - 15
2 TN2BC1 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
3 MG1BC22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/12/2018 7 15:15 - 5:05 12 - 15
4 PES9C3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/09/2018 4 17:45 - 19:30 12 - 15
5 PES7C6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/05/2018 2 + 4 17:30 - 19:00 12 - 15
6 EC1C101 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
7 TN1BC68 TIẾNG ANH MẦM NON 06/05/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
8 MG1BC21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
9 SE8C5 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/05/2018 6 19:30 - 21:00 12 - 15
10 EC2C94 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2018 7 15:00 - 17:20 12 - 15
11 MG1C28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/06/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
12 GEP2B72 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
13 GEP1B50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
14 GEP3A61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/02/2018 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
15 EC2BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
16 EC1C100 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
17 HEP3B1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 29/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
18 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
19 EC1C99 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
20 MG1BC30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
21 PES5C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/03/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
22 TN1C70 TIẾNG ANH MẦM NON 14/03/2018 4 17:30 - 19:30 12 - 15
23 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
24 TN2C66 TIẾNG ANH MẦM NON 10/03/2018 7 17:30 - 19:30 12 - 15
25 EC2C93 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
26 GEP2A76 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
27 ET5C6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
28 GEP1A53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
29 ET1BC9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
30 EC1C99 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
31 EC3C90 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
32 MG1C27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
33 ET4C10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
34 PES6C7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/02/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
35 PES4C12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/02/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
36 ET1BC8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
37 EC2C92 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
38 EC3C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
39 ET2BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
40 EC5C52 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
41 PES7C5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/01/2018 2 + 4 17:30 - 19:00 12 - 15
42 EC3C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
43 MG1BC19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/01/2018 3 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
44 GEP3B61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
45 TN1BC67 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
46 EC2C91 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
47 ET5B5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 4 + 7 17:30 - 19:00 12 - 15
48 EC3C87 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:15 - 16:45 12 - 15
49 EC4BC10 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
50 TN2C65 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
51 EC4C73 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 Thứ 4+ Chủ nhật 17h45-19h20 12
52 MG1C26 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 Thứ 5+ chủ nhật 17h45-19h20 và 16-17h30 18
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/05/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
2 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 20/05/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
3 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/05/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
4 GEP2CT104 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/05/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
5 TN2F56 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
6 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
7 TN2BF1 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
8 SE4D5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/05/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
9 EC3F50 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
10 GEP3CT97 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/11/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
11 ET5BE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/11/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
12 EC1BF42 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
13 MG1BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
14 MG2BF13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 15:00 - 16:30 12 - 15
15 PES8F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/05/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
16 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 20/05/2018 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
17 EC2BF31 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
18 EC2F65 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
19 MG1BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 9:30 12 - 15
20 MG2BF13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 15:30 - 17:00 + 16:00 - 17:30 12 - 15
21 PES8F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/05/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
22 PES8F7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/05/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
23 EC2BF31 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:00 12 - 15
24 EC2F65 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
25 MG1BF24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/10/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
26 GEP3CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/06/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
27 GEP2CT102 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
28 EC2F64 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
29 EC1BF41 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/04/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 + 8:00 - 10:20 12 - 15
30 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
31 EC4BF14 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/04/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
32 LC4F15 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
33 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
34 EC3BF26 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/03/2018 7 14:00 - 16:00 12 - 15
35 EC3BF25 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
36 AT1AE20 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
37 EC2F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
38 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
39 GEP3CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
40 GEP3D53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
41 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2018 Chủ nhật 14:00 - 16:00 12 - 15
42 GEP3D53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
43 ET2AE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
44 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
45 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
46 GEP2CT101 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
47 EC2F62 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
48 GEP1CT93 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
49 MG2F13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
50 EC2BF30 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
51 MG1BF23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/02/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
52 ET1BE19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
53 EC3F49 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/02/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
54 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
55 LC1F27 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/01/2018 2 + 4 +6 8:00 - 10:30 12 - 15
56 TN2F55 TIẾNG ANH MẦM NON 28/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
57 SE4D4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
58 EC2F61 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
59 EC4F44 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
60 ET2AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
61 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
62 GEP3CT95 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
63 GEP2CT100 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
64 ET3AE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
65 MG1AF31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
66 GEP2D69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
67 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15
68 TN2AF54 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 9:20 - 10:50 12 - 15
69 TN2AF53 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
70 ET5AE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
71 PES7F10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
72 PES8F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
73 MG1F30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 MG1K35 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
2 TN3K1 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 9:30 12 - 15
3 MG2K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
4 MG1BK28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
5 EC1K40 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
6 TN2BK6 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
7 TN2BK5 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
8 IELTS4H1 LUYỆN THI IELTS 20/05/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
9 GEP4G1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/05/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
10 GEP3G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/05/2018 3 + 4 16:00 - 17:30 + 17:30 - 19:00 12 - 15
11 ET2K14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/05/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
12 ET3BK5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/10/2018 2 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
13 EC1K39 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
14 EC2K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
15 EC5BK1 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/08/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
16 HP1K12 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
17 HP1K11 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
18 MG2K20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
19 MG1BK28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
20 LC3G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/02/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
21 EC4K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
22 GEP3G8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/05/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
23 SE1K8 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/05/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
24 ET2K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/05/2018 3 + 5 19:45 - 21:15 12 - 15
25 EC2BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
26 TN2K30 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
27 EC2K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
28 MG1K34 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/05/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
29 EC4K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
30 LC5H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 04/08/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:00 12 - 15
31 TN2K30 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
32 EC2K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
33 PES6K3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/12/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
34 EC1BK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/08/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
35 NK5K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/05/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
36 EC5K2 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/04/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
37 EC1BK29 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/04/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
38 EC1K39 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
39 MG1K33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/03/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
40 EC3BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
41 EC4BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
42 TN2BK2 TIẾNG ANH MẦM NON 25/03/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
43 ET2K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/03/2018 Chủ nhật 15:00 - 17:20 12 - 15
44 EC1K38 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/03/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
45 EC5BK1 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/03/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
46 EC4K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2018 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
47 EC2K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
48 MG1BK26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
49 EC2K30 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
50 EC3K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
51 EC4BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
52 TN1BK32 TIẾNG ANH MẦM NON 14/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
53 EC3BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2018 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
54 HS5H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 06/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
55 ET3K17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2018 2 + 4 19:45 - 21:15 12 - 15
56 EC2K29 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
57 EC3K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/03/2018 5 17:30 - 19:30 12 - 15
58 TN2K29 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2018 3 17:30 - 19:30 12 - 15
59 TN2K28 TIẾNG ANH MẦM NON 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
60 HS5H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 27/02/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
61 ET1BK5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/02/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
62 MG1K32 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/02/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
63 EC3K18 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/02/2018 5 17:30- 19:30 12 - 15
64 ET3K17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:30 12 - 15
65 ET4AK8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
66 MG1K31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
67 MG1BK25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
68 MG2K19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 15:00 - 17:20 12 - 15
69 EC2K26 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
70 EC1K36 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
71 ET1AK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
72 EC1K35 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/01/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
73 NK3K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/01/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
74 ET1K9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
75 NK3K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/01/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
76 SE5K2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/01/2018 6 17:45 - 19:20 12 - 15
77 IELTS3H3 LUYỆN THI IELTS 25/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
78 LC3G1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 24/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
79 ET2K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
80 ET1K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
81 HP1K10 TIẾNG ANH MẦM NON 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
82 EC4BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
83 MG1BK24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/01/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
84 TN2K27 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
85 NK4K5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
86 HEP1G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 07/01/2018 2 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 19:45 - 21:30 12 - 15
87 HAP1K9 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
88 SEP1K7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
89 TN2K25 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
90 TN2K24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
91 EC3BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
92 TN2K26 TIẾNG ANH MẦM NON 13/01/2018 7+CN 9:15-10:50 14
93 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 3+6 17:45-19:20 16
94 GEP2H9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2018 3+5 19:45-21:30 6
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/05/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
2 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 20/05/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
2 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 20/05/2018 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
3 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 20/05/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
2 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
3 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!