• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Lịch khai giảng cũ

19

Th12

351027

Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh tháng 12/2015

ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 12/2015.   Cơ sở 1: 104B ...

#

23

Th11

35996

Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh tháng 11/2015

ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 11/2015.   Cơ sở 1: 104B ...

#

22

Th10

351015

Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh tháng 10/2015

ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 10/2015.   Cơ sở 1: 104B ...

#

28

Th9

351011

Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh tháng 9/2015

ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 9/2015.   Cơ sở 1: 104B ...

#

20

Th8

351103

Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh tháng 8/2015

ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 8/2015.   Cơ sở 1: 104B ...

#

30

Th7

351014

Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh tháng 7/2015

ASEM Vietnam thân gửi tới các em cùng quý phụ huynh lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh trong tháng 7/2015.   Cơ sở 1: 104B ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!