• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch khai giảng 2020

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 ET1BC16 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/12/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
2 EC3BC33 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/12/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
3 EC3BC32 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/12/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
4 EC1BC48 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/12/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
5 EC1BC47 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/12/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
6 EC2AC109 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/12/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
7 EC2BC36 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
8 TN2AC73 TIẾNG ANH MẦM NON 16/12/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
9 CPP6B3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 15/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
10 ET1AC20 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/12/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
11 PES8BC1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/12/2020 CN 16:00 - 17:30 12 - 15
12 MG1BC40 TIẾNG ANH MẦM NON 05/12/2020 7 7:30 - 9:00 12 - 15
13 EC1BC46 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/12/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
14 MG1BC39 TIẾNG ANH MẦM NON 01/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
15 EC1CC2 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/11/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
16 EC4BC17 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/11/2020 CN 8:00 - 10:15 12 - 15
17 ET3AC18 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/11/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
18 TN2BC73 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/10/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
19 CPP5B5 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/10/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
20 EC1AC123 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/10/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
21 PES7AC11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 23/10/2020 5+6 17:45 - 19:20 12 - 15
22 ET2BC10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/10/2020 6+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
23 EC3BC31 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/10/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
24 PES3AC5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 19/10/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
25 EC1BC45 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/10/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
26 ET1BC15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/10/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
27 PES4AC2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/10/2020 4+7 17:45 - 19:20 12 - 15
28 EC1BC44 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/10/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
29 EC2AC108 TIẾNG ANH TRẺ EM 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
30 EC1AC120 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/08/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
31 EC1BC42 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/08/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
32 ET1AC19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/08/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
33 EC1AC121 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/08/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
34 EC4CC2 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/08/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
35 EC3AC103 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
36 TN1BC74 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/09/2020 2+4 17:45 - 19:20 12 - 15
37 EC1BC43 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/09/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
38 EC3AC102 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
39 IPP4A1 LUYỆN THI IELTS 13/09/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
40 EC2BC34 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/09/2020 7 16:00 - 17:30 12 - 15
41 TN2BC73 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/09/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
42 EC1AC122 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
43 HEP9D1 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 06/09/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
44 TN2BC72 TIẾNG ANH MẦM NON 25/07/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
45 MG2AC33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/07/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
46 EC1CC1 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
47 EC3CC2 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/07/2020 4+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
48 ET2AC19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/07/2020 6+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
49 PES6C15 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/07/2020 5+6 17:45 - 19:20 12 - 15
50 EC5AC58 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
51 MG1AC44 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/07/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
52 EC1BC41 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/07/2020 3+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
53 EC3AC101 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/07/2020 4+6 19:45 - 21:30 12 - 15
54 EC1AC119 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/07/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
55 PES2C2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/07/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 GEP5E2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/12/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
2 MG1BF38 TIẾNG ANH MẦM NON 19/12/2020 4+7 17:45 - 19:20 12 - 15
3 MG1BF37 TIẾNG ANH MẦM NON 19/12/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
4 EC1BF55 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/12/2020 3+7 17:45 - 19:20 12 - 15
5 TN1BF62 TIẾNG ANH MẦM NON 15/12/2020 3+5 7:30 - 9:00 12 - 15
6 EC1BF54 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
7 GEP5E1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/12/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
8 EC4AF53 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
9 ET4BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/12/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
10 IPP3BF1 LUYỆN THI IELTS 01/12/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
11 CPP1D2 LUYỆN THI TOEIC 29/11/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
12 EC2AF76 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/11/2020 5+7 17:45 - 19:20 12 - 15
13 EC3BF35 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/11/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
14 GEP3D62 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/11/2020 2+4 19:45 - 21:30 12 - 15
15 EC1BF53 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2020 7+CN 8:00 - 10:15 12 - 15
16 ET5AE14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/11/2020 2+4 17:45 - 19:20 12 - 15
17 EC3AF61 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/11/2020 3+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
18 ET1BE28 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/10/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
19 TN1BF61 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/10/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
20 GEP4D18 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/10/2020 2+6 19:45 - 21:30 12 - 15
21 IPP7D1 LUYỆN THI IELTS 21/10/2020 2+4 19:45 - 21:30 12 - 15
22 ET5BE11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/10/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
23 PES6AF1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 19/10/2020 2 18:00 -19:30 12 - 15
24 EC2BF43 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/10/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
25 MG1BF36 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/10/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
26 PES3BF1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/10/2020 2+4 17:45 - 19:20 12 - 15
27 EC4AF53 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/10/2020 6+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
28 EC1AF84 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/10/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
29 PES5BF1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/10/2020 4+7 17:45 - 19:20 12 - 15
30 GEP4D16 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/10/2020 2+6 19:45 - 21:30 12 - 15
31 ET2AE29 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/10/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
32 GEP3E62 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 06/10/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
33 EC1BF52 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/10/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
34 PES9F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 02/10/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
35 EC1AF83 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/09/2020 7+CN 9:15 - 10:45 12 - 15
36 EC3AF60 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/08/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
37 EC1CF4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/08/2020 5+7 17:45 - 19:20 12 - 15
38 GEM4E5 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/08/2020 2+3+4+5+6 8:00 - 10:15 12 - 15
39 PES10F9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 29/09/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
40 EC4AF52 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/09/2020 6 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
41 PES9F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 28/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
42 EC2CF4 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/09/2020 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
43 EC1AF84 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/09/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
44 IPP5E1 LUYỆN THI IELTS 22/09/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
45 MG1AF46 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/09/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
46 EC1AF5 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/09/2020 3 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
47 MG1AF47 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/09/2020 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
48 GEP4E19 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/09/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
49 ET4AE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/09/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
50 EC3CF2 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2020 7+CN 15:00 - 17:00 12 - 15
51 MG2BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/08/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
52 EC2C TIẾNG ANH TRẺ EM 28/07/2020 3+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
53 EC2A TIẾNG ANH TRẺ EM 26/07/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
54 EC5A TIẾNG ANH TRẺ EM 27/07/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
55 GEM4E4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/07/2020 2+3+4+5+6 8:00 - 10:15 12 - 15
56 TN1AF62 TIẾNG ANH MẦM NON 18/07/2020 7+CN 7:45 - 9:15 12 - 15
57 ET4B TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/07/2020 2+4 17:45 - 19:20 12 - 15
58 GEP3D60 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/07/2020 2+6 19:45 - 21:30 12 - 15
59 EC3CF TIẾNG ANH TRẺ EM 12/07/2020 6+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
60 EC1AF82 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/07/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
61 GEM2E3 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/07/2020 2+4+5+6 8:00 - 10:15 12 - 15
62 GEM5E1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/07/2020 2+3+4+5+6 8:00 - 10:15 12 - 15
63 ET1BE26 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
64 PES10F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 07/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
65 TPP3E1 LUYỆN THI TOEIC 17/07/2020 2+4+6 19:45 - 21:30 12 - 1
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2AK43 TIẾNG ANH MẦM NON 21/11/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
2 EC2AK60 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/11/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
3 EC1BK59 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/11/2020 3+6 17:45 - 19:20 12 - 15
4 EC3AK43 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/10/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
5 EC2AK58 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/10/2020 4+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
6 EC1BK56 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/10/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
7 ET2BK23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/10/2020 CN 16:00 - 17:30 12 - 15
8 PES2BK1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/10/2020 4+7 17:45 - 19:20 12 - 15
9 ET3AK33 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 5+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
10 EC1BK55 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/10/2020 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
11 EC3AK43 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/11/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
12 EC3CK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/08/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
13 ET2AK31 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/08/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
14 MG1BK58 TIẾNG ANH THIẾU NHI 30/08/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
15 EC1AK71 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/09/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
16 TN1BK43 TIẾNG ANH THIẾU NHI 29/09/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
17 ET1AK23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/08/2020 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
18 ET3BK17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/08/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
19 EC2BK42 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/08/2020 4 + 7 16:00 - 17:30 12 - 15
20 MG2AK51 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
21 EC1BK55 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
22 EC1AK72 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2020 7+CN 9:15 - 10:45 12 - 15
23 MG2AK50 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/09/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
24 EC2CK3 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
25 ET5AK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/07/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
26 MG2BK26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
27 EC2BK40 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/07/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
28 MG2BK25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/07/2020 7+CN 9:15 - 10:45 12 - 15
29 ET1BK18 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/07/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
30 MG1AK59 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/07/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
31 EC3BK36 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/07/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
32 EC4AK32 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
33 ET2BK24 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 16/07/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
34 ET2BK23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/07/2020 2+4 17:45 - 19:20 12 - 15
35 MG1AK58 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
36 TN1AK39 TIẾNG ANH MẦM NON 13/07/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
37 PES5K13 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 13/07/2020 2+5 17:45 - 19:20 12 - 15
38 EC1AK69 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/07/2020 5+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
39 EC2BK39 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/07/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
40 PES6K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/07/2020 3+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
41 MG1BK57 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/07/2020 7+CN 9:15 - 10:45 12 - 15
42 EC1BK53 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/07/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
43 EC1BK52 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/07/2020 7+CN 7:30 - 9:00 12 - 15
44 PES5K12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 11/07/2020 7 16:00 - 17:30 12 - 15
45 PES5K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 11/07/2020 7 16:00 - 17:30 12 - 15
46 MG1AK57 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/07/2020 2+6 19:45 - 21:30 12 - 15
47 PES2K2 PES2K2 10/07/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
48 PES7K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/07/2020 5+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
49 PES4K18 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 08/07/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
50 PES3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 08/07/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
51 EC1BK51 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/07/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC2AP7 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
2 EC1BP11 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/12/2020 4+7 17:45 - 19:20 12 - 15
3 EC2AP6 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/11/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
4 EC1CP5 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/11/2020 4+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
5 EC4BP1 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/11/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
6 ET4AP3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/11/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
7 ET1BP3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/11/2020 2+4 19:45 - 21:30 12 - 15
8 PES2P2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/10/2020 4+7 16:00 - 17:30 12 - 15
9 PES5P2 06/10/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
10 EC3AP3 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/10/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
11 ET1BP2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/10/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
12 TN1AP7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/10/2020 5+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
13 MG1AP9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/10/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
14 ET2BP4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/10/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
15 EC1AP16 03/10/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
16 EC1AP13 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/09/2020 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
17 ET2BP3 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/08/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
18 MG1AP8 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/08/2020 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
19 ET4BP1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/08/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
20 EC1AP12 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/08/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
21 MG2AP9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 29/08/2020 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
22 ET4BP1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/08/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
23 EC1CP2 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/08/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
24 IPP2N1 LUYỆN THI IELTS 04/08/2020 3 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
25 ET3BP3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/08/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
26 EC1AP TIẾNG ANH TRẺ EM 19/09/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
27 EC1CP4 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/09/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
28 EC1CP3 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/09/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
29 EC1AP14 TIẾNG ANH TRẺ EM 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
30 EC1BP6 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/07/2020 4+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
31 GEP3N2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/07/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
32 MG2AP9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/07/2020 7+CN 9:15 - 10:45 12 - 15
33 EC2AP5 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/07/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
34 PES5P1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
35 ET3BP2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
36 EC4AP2 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/07/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
37 PES2P1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/07/2020 4+7 19:45 - 21:30 12 - 15
38 TN1AP6 TIẾNG ANH MẦM NON 11/07/2020 5+7 17:45 - 19:20 12 - 15
39 MG2AP8 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/07/2020 7+CN 16:00 - 17:30 12 - 15
40 EC2CP2 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/07/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
41 PES3P1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/07/2020 5+6 17:45 - 19:20 12 - 15
42 EC3CP2 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/07/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
43 EC2CP2 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/07/2020 4+6 17:45 - 19:20 12 - 15
44 TN1BP4 TIẾNG ANH MẦM NON 10/07/2020 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP6B3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 15/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
2 CPP5B5 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/10/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP4A1 LUYỆN THI IELTS 13/09/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP3BF1 LUYỆN THI IELTS 01/12/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
2 IPP7D1 LUYỆN THI IELTS 21/10/2020 2+4 19:45 - 21:30 12 - 15
3 IPP5E1 LUYỆN THI IELTS 22/09/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP2N1 LUYỆN THI IELTS 04/08/2020 3 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP1D2 LUYỆN THI TOEIC 29/11/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
2 TPP3E1 LUYỆN THI TOEIC 17/07/2020 2+4+6 19:45 - 21:30 12 - 1
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!