• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Danh Sách Giáo Viên

Bằng tâm huyết và kinh nghiệm phong phú, giảng viên ASEM không chỉ rèn luyện cho học viên những kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong các kỳ thi mà còn truyền cảm hứng và đồng hành cùng các học viên trên con đường hoàn thiện bản thân.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!