• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Tin Tức Sự Kiện

16

Th3

35250

Thông báo thi tuyển Tiếng Anh Năng Khiếu năm 2018

Kỳ thi tuyển Tếng Anh Năng Khiếu là kỳ thi nhằm tuyển chọn học viên chương trình Tiếng Anh Năng Khiếu. Đây là chương trình ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!