• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2019

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC1BC36 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/09/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
2 EC5AC56 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/09/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
3 TN1AC76 TIẾNG ANH MẦM NON 12/09/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
4 ET3BC13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/09/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
5 CPP5B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 07/09/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
6 MG2AC26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/09/2019 4+6 19:45-21:30 12-15
7 MG2AC25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/09/2019 4+6 19:45-21:30 12-15
8 PES8C5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/09/2019 CHỦ NHẬT 15:00 - 16:30 12-15
9 MG1BC34 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/08/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
10 MG1BC33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/08/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
11 TN1AC77 TIẾNG ANH MẦM NON 27/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
12 EC3AC99 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/08/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
13 PES3C1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/08/2019 2 + 7 17:45 - 19:20 12-15
14 MG2BC10 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/08/2019 2-4-6 8:00 - 10:20 12-15
15 EC1BC35 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/08/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
16 EC1BC34 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2019 2-4-6 8:00 - 10:20 12-15
17 ET3AC16 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/07/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
18 EC3AC98 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
19 EC4AC81 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/07/2019 4+7 15:00 - 16:30 12-15
20 MG2AC24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/07/2019 3+CN 17:45 - 19:20 12-15
21 EC2BC29 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/07/2019 4+CN 17:45 - 19:20 12-15
22 PES6C12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 11/07/2019 5+7 17:45 - 19:20 12-15
23 EC4AC80 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
24 EC1A TIẾNG ANH TRẺ EM 18/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
25 TN1A TIẾNG ANH MẦM NON 14/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
26 MG1AC40 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/07/2019 4+6 17:45 - 19:20 12-15
27 TN1BC71 TIẾNG ANH MẦM NON 03/07/2019 4+6 17:45 - 19:20 12-15
28 PES9C4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/07/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
29 ET2AC15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/07/2019 4+CN 17:45 - 19:20 12-15
30 ET1AC15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 17/06/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
31 TN2AC69 TIẾNG ANH MẦM NON 15/06/2019 7 8:00 - 10:20 12-15
32 MG1BC30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/06/2019 4+6 19:45 - 21:30 12-15
33 ET1AC15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 17/06/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
34 TN2AC69 TIẾNG ANH MẦM NON 15/06/2019 7 8:00 - 10:20 12-15
35 MG1BC30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/06/2019 4+6 19:30 - 21:15 12-15
36 CPP4B4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 11/06/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
37 CPP4B3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/06/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
38 LAS1 Giao Tiếp Nghe Nói 13/06/2019 3 + 5 19:45 - 21:30 12-15
39 TN1AC76 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
40 MG1AC39 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/06/2019 T7+CN 17:45 - 19:20 12-15
41 EC1AC112 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:20 12-15
42 MG2AC23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/06/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12-15
43 PES6C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 19/05/2019 CHỦ NHẬT 14:30 - 16:50 12-15
44 MG1BC29 TIẾNG ANH MẦM NON 19/05/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
45 EC1AC110 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/05/2019 2 + 6 17:45 - 19:20 12-15
46 EC5AC54 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/05/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
47 EC4AC79 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/04/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
48 ET3AC15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/04/2019 2 + 4 17:45 - 19:20 12-15
49 GEP2B74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
50 GEP2B74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
51 GEP4A32 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/04/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
52 PES5C14 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/04/2019 5+7 17:45 - 19:20 12-15
53 MG1BC28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/04/2019 3 + CN 17:45 - 19:20 12-15
54 EC2BC28 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/04/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
55 GEP4A32 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/04/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
56 MG1BC28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/04/2019 3 + CN 17:45 - 19:20 12-15
57 EC2BC28 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/04/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
58 PES5C14 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/04/2019 5+7 17:45 - 19:20 12-15
59 EC3AC97 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/04/2019 4 + 6 19:45-21:30 12-15
60 EC3BC26 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/04/2019 4 + 7 16:00 - 17:30 12-15
61 EC1AC109 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/03/2019 7 16:00 - 17:30 12-15
62 ET2AC15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
63 EC1AC109 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/03/2019 7 15:30 - 17:00 12-15
64 ET2AC15 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
65 EC3BC25 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
66 EC1AC108 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
67 EC1AC107 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/03/2019 4 16:00 - 17:30 12-15
68 MG1AC34 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/03/2019 4 + 6 19:45-21:30 12-15
69 GEP4A31 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/03/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
70 HEP5B2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 07/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
71 GEP2B74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
72 EC3BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
73 EC3BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
74 GEP4A31 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/03/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
75 HEP5B1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 27/02/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
76 GEP2A80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
77 GEP2A80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
78 EC2AC98 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
79 ET1BC11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 17/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
80 EC4BC13 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
81 TN2AC68 TIẾNG ANH MẦM NON 20/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
82 EC1AC105 TIẾNG ANH THIẾU NHI 17/01/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
83 MG2BC9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/01/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC2AF71 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/09/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
2 MG1BF33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/09/2019 7+CN 7:45 - 9:15 12-15
3 MG2ABF20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/09/2019 5+7 17:45 - 19:20 12-15
4 LC5F1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 11/09/2019 4+6 19:45-21:30 12-15
5 MG1AF43 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/09/2019 3+7 17:45 - 19:20 12-15
6 PES10F3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/11/2019 4+6 17:45 - 19:20 12-15
7 EC2BF38 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/09/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
8 MG1BF32 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/09/2019 7+CN 7:00 - 9:30 12-15
9 GEP3E51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/09/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
10 EC1AF78 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/08/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
11 GEP3CT116 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/08/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
12 ET2BK15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/07/2019 3+5 19:45 - 21:30 12-15
13 PES10F2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 30/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
14 GEP2CT123 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
15 EC4AF50 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
16 EC1AF77 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
17 ET4AE20 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
18 ET1AE26 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
19 ET1BE24 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/07/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
20 ET1BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
21 EC2BF37 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/07/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
22 EC4AF49 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
23 GEP4CT52 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
24 GEP1E45 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/07/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
25 GEP2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/07/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
26 GEP1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/07/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
27 GEP1CT116 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
28 EC4AF50 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
29 EC1AF77 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
30 ET1BE24 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/07/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
31 ET1BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
32 GEP4CT51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
33 EC2BF37 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/07/2019 6+CN 17:45 - 19:20 12-15
34 EC2BF36 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/07/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
35 CPP4D12 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 11/07/2019 5+CN 19:45-21:30 12-15
36 EC4AF50 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
37 EC4AF49 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/07/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
38 PES6F1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/07/2019 4+6 17:45 - 19:20 12-15
39 GEP2CT122 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
40 LAS5F1 Giao Tiếp Nghe Nói 02/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
41 MG1BF31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/07/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
42 LC4F3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 03/07/2019 4+6 19:45-21:30 12-15
43 PES8F12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
44 GEP4CT52 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 01/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
45 EC5AF30 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/06/2019 7+CN 8:00 - 9:30 12-15
46 EC5AF30 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/06/2019 7+CN 8:00 - 9:30 12-15
47 EC1AF76 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/06/2019 2+4+6 16:00 - 17:30 12-15
48 GEP3D58 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/06/2019 2+4 19:45 - 21:30 12-15
49 EC1BF46 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
50 HEP5D1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 09/06/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
51 MG2AF23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/08/2019 7+CN 7:30 - 9:00 12-15
52 TN1AF60 TIẾNG ANH MẦM NON 08/06/2019 7+CN 7:30 - 9:00 12-15
53 MG2BF18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/05/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
54 MG1BF30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/05/2019 7+CN 9:15 - 10:50 12-15
55 ST2BF1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/05/2019 7+CN 7:45 - 9:15 12-15
56 GEP3CT112 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/05/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
57 IPP2D7 TIẾNG ANH MẦM NON 13/05/2019 2 + 4 17:45 - 19:20 12-15
58 ET4AE17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/05/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
59 EC2AF69 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/05/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
60 GEP3D57 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/04/2019 3 + 6 19:45-21:30 12-15
61 TPP1D1 LUYỆN THI TOEIC 15/04/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
62 PES4F5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 15/04/2019 2 17:45 - 19:20 12-15
63 MG1BF30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/04/2019 7+CN 9:15 - 10:50 12-15
64 MG1BF29 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/04/2019 7+CN 9:15 - 10:50 12-15
65 EC3BF30 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
66 PES9F5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
67 GEP3D57 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/04/2019 3 + 6 19:45-21:30 12-15
68 MG1BF30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/04/2019 7+CN 9:15 - 10:50 12-15
69 MG1BF29 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/04/2019 7+CN 9:15 - 10:50 12-15
70 PES9FF5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
71 GEP2CT119 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/04/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
72 EC3BF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/04/2019 2 + 4 17:45 - 19:20 12-15
73 SE5D3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/04/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
74 PES9F5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 10/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
75 SE5D3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/04/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
76 GEP4E15 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
77 PES8F11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
78 MG2BF17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
79 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
80 PES9F5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 11/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
81 PES8F11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
82 MG2BF17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
83 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
84 MG1AF39 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/03/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
85 GEP3CT110 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/03/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
86 GEP2CT118 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/03/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
87 GEP4D15 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/03/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
88 EC1AF75 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/03/2019 7+CN 8:00 - 9:30 12-15
89 ET3BE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/03/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
90 GEP4D15 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/03/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
91 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
92 GEP4CT49 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
93 ET1AE24 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
94 EC1AF74 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3 + CN 17:45 - 19:20 12-15
95 EC5AF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
96 ET1AE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/03/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
97 EC3BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
98 ET2AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/02/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
99 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
100 EC1AF74 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
101 EC5AF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
102 EC5AF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
103 EC3BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
104 EC4DF17 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/02/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
105 HS1D2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 24/02/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
106 EC2AF67 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/02/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
107 EC5AF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
108 EC3BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
109 EC2AF67 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/02/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
110 GEP2CT117 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/02/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
111 GEP3CT110 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/02/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
112 EC2AF66 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
113 IPP1CT9 LUYỆN THI IELTS 15/02/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12-15
114 EC3AF56 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2019 CHỦ NHẬT 15:30 - 17:00 12-15
115 TN2AF59 TIẾNG ANH MẦM NON 19/01/2023 3 + 7 17:45 - 19:20 12-15
116 GEP2D74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/01/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
117 MG2AF18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
118 EC1BF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
119 GEP2D73 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 ET4AK TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/09/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
2 ET3AK27 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/09/2019 4+6 17:45 - 19:20 12-15
3 EC4AK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/09/2019 3+6 17:45 - 19:20 12-15
4 EC4AK29 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/09/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
5 EC2BK33 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/09/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
6 EC3AK39 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/09/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
7 MG1BK49 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/09/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
8 ET1AK26 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/09/2019 4+CN 17:45 - 19:20 12-15
9 GEP5 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/08/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
10 PES6K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/08/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
11 MG2BK9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/08/2019 7+CN 9:00 - 11:00 12-15
12 EC3AK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/08/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
13 EC4BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/08/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
14 SE1K13 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 21/08/2019 4+6 17:45 - 19:20 12-15
15 TN2AK37 TIẾNG ANH MẦM NON 04/08/2019 CHỦ NHẬT 17:30 - 19:30 12-15
16 EC4AK29 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/08/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
17 EC4AK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/07/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
18 ET2BK16 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 29/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
19 EC3AK36 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
20 EC3AK35 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
21 ET3BK11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/07/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
22 ET1BK10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
23 EC2AK45 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/07/2019 7 15:00 - 16:30 12-15
24 MG2AK37 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
25 PES3K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 21/07/2019 4+CN 19:45-21:30 12-15
26 EC1AK56 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/07/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
27 MG1BK45 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/07/2019 7+CN 9:00 - 10:20 12-15
28 ET3AK26 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/07/2019 5 17:45 - 19:20 12-15
29 TN2AK36 TIẾNG ANH MẦM NON 16/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
30 EC2AK44 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/07/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
31 ET1AK19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/07/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
32 IPP6H1 LUYỆN THI IELTS 09/07/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
33 MG1BK44 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/07/2019 3+6 17:45 - 19:20 12-15
34 PES5K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 07/07/2019 3+CN 17:45 - 19:20 12-15
35 EC4AK27 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/07/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
36 MG1BK43 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/07/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
37 EC2BK34 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2019 5+7 17:45 - 19:20 12-15
38 GEP3CT TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/07/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
39 MG2AK36 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/07/2019 4+CN 17:45 - 19:20 12-15
40 ET1AK18 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/07/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
41 PES4K12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/07/2019 7 15:00 - 16:30 12-15
42 PES4K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/07/2019 7 15:00 - 16:30 12-15
43 EC1AK55 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
44 MG1BK42 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/06/2019 7 8:00 - 10:20 12-15
45 EC2BK33 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/06/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
46 PES4K12A TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/06/2019 7 15:00-16:30 12-15
47 PES4K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/06/2019 7 7:30 - 9:00 12-15
48 ET3BK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/06/2019 3 + 5 19:45 - 21:30 12-15
49 IPP2H4 LUYỆN THI IELTS 13/06/2019 3 + 5 19:45 - 21:30 12-15
50 EC4AK26 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/06/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
51 EC1BK TIẾNG ANH TRẺ EM 13/06/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
52 GEP2CT TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/06/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
53 TN1AK36 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2019 7+CN 15:00-16:30 12-15
54 MG2AK35 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2019 7+CN 15:00-16:30 12-15
55 ETAK2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2019 2+4 19:45 - 21:30 12-15
56 MG1AK51 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/06/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
57 MG2AK34 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/06/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
58 EC1AK54 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
59 TN1AK37 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
60 ET5BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/08/2019 7 17:45 - 19:20 12-15
61 PES3K10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/02/2019 6+CN 17:45 - 19:20 12-15
62 TN2AK35 TIẾNG ANH MẦM NON 04/06/2019 T7+CN 9:00 - 10:30 12-15
63 MG2BK7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/06/2019 T7+CN 7:30 - 9:00 12-15
64 MG2AK33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/06/2019 T7+CN 7:30 - 9:00 12-15
65 TN1AK35 TIẾNG ANH MẦM NON 08/06/2019 T7+CN 7:30 - 9:00 12-15
66 EC2AK43 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:20 12-15
67 GEP2CT TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/06/2019 2->6 8:00 - 10:30 12-15
68 MG2AK32 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/05/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
69 ET3AK25 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/05/2019 CHỦ NHẬT 15:30 - 17:00 12-15
70 EC1AK51 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/05/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
71 TN2AK35 TIẾNG ANH MẦM NON 19/05/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
72 ET1AK15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 16/05/2019 5 + CN 17:45 - 19:20 12-15
73 PES6K7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/05/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
74 ET2BK14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/05/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
75 ST1AK15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/05/2019 2 + 6 17:45 - 19:20 12-15
76 EC2BK TIẾNG ANH TRẺ EM 12/05/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
77 EC2BK31 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
78 EC3BK26 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/04/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
79 EC3BK25 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/04/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
80 MG2BK8 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/04/2019 4 + 7 15:00 - 16:30 12-15
81 ST1AK14 TIẾNG ANH MẦM NON 13/04/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
82 EC4AK25 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/04/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
83 MG1BK40 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/04/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
84 GEP3H10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/04/2019 3 + 6 19:45-21:30 12-15
85 ET3BK8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
86 LAC5G2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 10/04/2019 4 19:45-21:30 12-15
87 EC3BK25 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/04/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
88 MG2BK8 TIẾNG ANH THIẾU NHI 17/04/2019 4 + 7 15:00 - 16:30 12-15
89 ST1AK14 TIẾNG ANH MẦM NON 13/04/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
90 EC4AK25 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/04/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
91 GEP3H10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/04/2019 3 + 6 19:45-21:30 12-15
92 ET3BK8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
93 LAC5G2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 10/04/2019 4 19:45-21:30 12-15
94 HEP2H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 10/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
95 MG1BK40 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/04/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
96 MG1AK48 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/04/2019 3 + 6 17:45 - 19:20 12-15
97 ST2BK2 TIẾNG ANH MẦM NON 09/04/2019 3 + 6 17:45 - 19:20 12-15
98 MG1AK47 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/04/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
99 MG1BK39 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
100 MG2BK7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/04/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
101 ST1AK14 TIẾNG ANH MẦM NON 13/04/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
102 EC4AK25 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/04/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
103 LAC5G2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 10/04/2019 4 19:45-21:30 12-15
104 HEP2H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 10/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
105 MG1BK40 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/04/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
106 MG1AK49 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/04/2019 3 + 6 17:45 - 19:20 12-15
107 MG1AK48 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/04/2019 3 + 6 17:45 - 19:20 12-15
108 MG1AK47 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/04/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
109 MG1BK39 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
110 MG2BK7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/04/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
111 IPP LUYỆN THI IELTS 02/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
112 EC4BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
113 TN1BK39 TIẾNG ANH MẦM NON 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
114 EC5AK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/03/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
115 MG2BK7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/04/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
116 IPP LUYỆN THI IELTS 02/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
117 EC4BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
118 TN1BK39 TIẾNG ANH MẦM NON 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
119 EC5AK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/03/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
120 ET5AK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
121 MG2BK6 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
122 MG1AK46 TIẾNG ANH THIẾU NHI 3/24/2019 16:00 - 17:30 12-15
123 EC2AK40 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/03/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
124 EC1AK50 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
125 ET2AK23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
126 EC3BK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/03/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
127 EC2AK41 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/03/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
128 EC3BK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
129 ST1BK11 TIẾNG ANH MẦM NON 12/03/2019 3 17:45 - 19:20 12-15
130 EC2AK40 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
131 ET1AK13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
132 EC1BK39 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2019 7 15:30 - 17:00 12-15
133 ST1BK10 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
134 GEP5H TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
135 ET3AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:30 12-15
136 PES3K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/03/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
137 EC5AK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
138 ST1BK11 TIẾNG ANH MẦM NON 12/03/2019 3 17:45 - 19:20 12-15
139 ET1AK13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
140 EC1BK39 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2019 7 15:00 - 16:30 12-15
141 ST1BK10 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
142 GEP5H TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
143 ET3AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
144 PES3K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/03/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
145 EC5AK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
146 HEP2G4 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 21/02/2019 5 17:45 - 19:20 12-15
147 SE1K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/02/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
148 ET3AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:30 12-15
149 PES3K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/03/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
150 EC5AK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
151 ET2AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/02/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
152 HEP2G4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 21/02/2019 5 17:45 - 19:20 12-15
153 SE1K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/02/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
154 PES7K3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 17/02/2019 5 + CN 17:45 - 19:20 12-15
155 MG1AK45 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/02/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
156 EC4AK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/02/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
157 EC4AK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/02/2019 2 + 4 17:45 - 19:20 12-15
158 TN2AK34 TIẾNG ANH MẦM NON 26/01/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
159 EC4AK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/01/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
160 EC2AK37 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/01/2019 5 + 7 17:45 - 19:20 12-15
161 EC2AK38 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/01/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
162 ST1BK9 TIẾNG ANH MẦM NON 19/01/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
163 EC1AK48 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/01/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
164 EC3AK33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
165 EC2AK37 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
166 MG1AK42 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/01/2019 7 8:00 - 10:20 12-15
167 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
168 TN2AK33 TIẾNG ANH MẦM NON 11/01/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 GEP3M2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/08/2019 2+4+6 19:45-21:30 12-15
2 TN1BP1 TIẾNG ANH MẦM NON 26/08/2019 2+4 17:45 - 19:20 12-15
3 MG2AP4 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/07/2019 4+CN 17:45 - 19:20 12-15
4 EC1AP4 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/07/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
5 EC3AP1 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/07/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
6 GEP2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/07/2019 3-5 19:45-21:30 12-15
7 GEP1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/07/2019 2-4-6 19:45-21:30 12-15
8 EC2A TIẾNG ANH TRẺ EM 11/07/2019 3-5 17:45 - 19:20 12-15
9 EC1A TIẾNG ANH TRẺ EM 10/07/2019 2-4 17:45 - 19:20 12-15
10 MG2A TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/07/2019 3-5 17:45 - 19:20 12-15
11 MG1A TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/07/2019 2-4 17:45 - 19:20 12-15
12 ET2AP2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/07/2019 T7 + CN 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP5B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 07/09/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
2 CPP4B4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 11/06/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
3 CPP4B3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/06/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP4D12 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 11/07/2019 5+CN 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP1CT9 LUYỆN THI IELTS 15/02/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP6H1 LUYỆN THI IELTS 09/07/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
2 IPP2H4 LUYỆN THI IELTS 13/06/2019 3 + 5 19:45 - 21:30 12-15
3 IPP LUYỆN THI IELTS 02/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
4 IPP LUYỆN THI IELTS 02/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP1D1 LUYỆN THI TOEIC 15/04/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!