• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2019

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2AC68 TIẾNG ANH MẦM NON 20/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
2 EC1AC105 TIẾNG ANH THIẾU NHI 17/01/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
3 MG2BC9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/01/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC3AF56 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2019 CHỦ NHẬT 15:30 - 17:00 12-15
2 TN2AF59 TIẾNG ANH MẦM NON 19/01/2019 3 + 7 17:45 - 19:20 12-15
3 GEP2D74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/01/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
4 MG2AF18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
5 EC1BF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
6 GEP2D73 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2AK34 TIẾNG ANH MẦM NON 26/01/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
2 EC4AK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/01/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
3 EC2AK37 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/01/2019 5 + 7 17:45 - 19:20 12-15
4 EC2AK38 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/01/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
5 ST1BK9 TIẾNG ANH MẦM NON 19/01/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
6 EC1AK48 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/01/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
7 EC3AK33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
8 EC2AK37 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
9 MG1AK42 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/01/2019 7 8:00 - 10:20 12-15
10 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
11 TN2AK33 TIẾNG ANH MẦM NON 11/01/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!