• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2019

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 EC1AC109 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/03/2019 7 15:30 - 17:00 12-15
2 ET2AC15 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
3 EC3BC25 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
4 EC1AC108 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
5 EC1AC107 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/03/2019 4 16:00 - 17:30 12-15
6 MG1AC34 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/03/2019 4 + 6 19:45-21:30 12-15
7 GEP4A31 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/03/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
8 HEP5B2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 07/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
9 GEP2B74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
10 EC3BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
11 EC3BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
12 GEP4A31 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/03/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
13 HEP5B1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 27/02/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
14 GEP2A80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
15 GEP2A80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
16 EC2AC98 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
17 ET1BC11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 17/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
18 EC4BC13 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
19 TN2AC68 TIẾNG ANH MẦM NON 20/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
20 EC1AC105 TIẾNG ANH THIẾU NHI 17/01/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
21 MG2BC9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/01/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 PES9F5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 11/04/2019 4 17:45 - 19:20 12-15
2 PES8F11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/04/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
3 MG2BF17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
4 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
5 MG1AF39 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/03/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
6 GEP3CT110 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/03/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
7 GEP2CT118 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/03/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
8 GEP4D15 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/03/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
9 EC1AF75 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/03/2019 7+CN 8:00 - 9:30 12-15
10 ET3BE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/03/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
11 GEP4D15 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/03/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
12 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
13 GEP4CT49 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
14 ET1AE24 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
15 EC1AF74 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3 + CN 17:45 - 19:20 12-15
16 EC5AF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
17 ET1AE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/03/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
18 EC3BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
19 ET2AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/02/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
20 GEP3E50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
21 EC1AF74 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
22 EC5AF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
23 EC5AF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
24 EC3BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
25 EC4DF17 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/02/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
26 HS1D2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 24/02/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
27 EC2AF67 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/02/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
28 EC5AF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2019 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
29 EC3BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
30 EC2AF67 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/02/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
31 GEP2CT117 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/02/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
32 GEP3CT110 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/02/2019 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
33 EC2AF66 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2019 7+CN 15:00 - 16:30 12-15
34 IPP1CT9 LUYỆN THI IELTS 15/02/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12-15
35 EC3AF56 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2019 CHỦ NHẬT 15:30 - 17:00 12-15
36 TN2AF59 TIẾNG ANH MẦM NON 19/01/2019 3 + 7 17:45 - 19:20 12-15
37 GEP2D74 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/01/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
38 MG2AF18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
39 EC1BF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
40 GEP2D73 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2019 2+6 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 MG2BK7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/04/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
2 IPP LUYỆN THI IELTS 02/04/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
3 EC4BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
4 TN1BK39 TIẾNG ANH MẦM NON 28/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
5 EC5AK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/03/2019 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
6 ET5AK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
7 MG2BK6 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
8 MG1AK46 TIẾNG ANH THIẾU NHI 3/24/2019 16:00 - 17:30 12-15
9 EC2AK40 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/03/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
10 EC1AK50 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
11 ET2AK23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
12 EC3BK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/03/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
13 EC2AK41 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/03/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
14 EC3BK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
15 ST1BK11 TIẾNG ANH MẦM NON 12/03/2019 3 17:45 - 19:20 12-15
16 EC2AK40 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
17 ET1AK13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
18 EC1BK39 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2019 7 15:30 - 17:00 12-15
19 ST1BK10 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
20 GEP5H TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
21 ET3AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:30 12-15
22 PES3K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/03/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
23 EC5AK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
24 ST1BK11 TIẾNG ANH MẦM NON 12/03/2019 3 17:45 - 19:20 12-15
25 ET1AK13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/03/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
26 EC1BK39 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2019 7 15:00 - 16:30 12-15
27 ST1BK10 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
28 GEP5H TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
29 ET3AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
30 PES3K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/03/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
31 EC5AK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
32 HEP2G4 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 21/02/2019 5 17:45 - 19:20 12-15
33 SE1K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/02/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
34 ET3AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/03/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:30 12-15
35 PES3K8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 01/03/2019 6 + CN 17:45 - 19:20 12-15
36 EC5AK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/02/2019 4 + CN 17:45 - 19:20 12-15
37 ET2AK22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/02/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
38 HEP2G4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 21/02/2019 5 17:45 - 19:20 12-15
39 SE1K11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/02/2019 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
40 PES7K3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 17/02/2019 5 + CN 17:45 - 19:20 12-15
41 MG1AK45 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/02/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
42 EC4AK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/02/2019 3+5 19:45-21:30 12-15
43 EC4AK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/02/2019 2 + 4 17:45 - 19:20 12-15
44 TN2AK34 TIẾNG ANH MẦM NON 26/01/2019 7+CN 9:00 - 10:30 12-15
45 EC4AK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/01/2019 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
46 EC2AK37 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/01/2019 5 + 7 17:45 - 19:20 12-15
47 EC2AK38 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/01/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
48 ST1BK9 TIẾNG ANH MẦM NON 19/01/2019 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
49 EC1AK48 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/01/2019 3+5 17:45 - 19:20 12-15
50 EC3AK33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2019 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
51 EC2AK37 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
52 MG1AK42 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/01/2019 7 8:00 - 10:20 12-15
53 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2019 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
54 TN2AK33 TIẾNG ANH MẦM NON 11/01/2019 2+6 17:45 - 19:20 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP1CT9 LUYỆN THI IELTS 15/02/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!