• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch khai giảng

Các khóa học khai giảng hàng tháng với nhiều cấp độ khác nhau, giúp học sinh và quý phụ huynh dễ dàng chọn lựa khóa học tùy theo nhu cầu và phù hợp với khả năng. Chúng tôi luôn muốn Học viên chọn được lớp học phù hợp với yêu cầu của họ.

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IELTS1 LUYỆN THI IELTS 17/11/2017 6 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
2 NK5C10 NK5C10 12/11/2017 CN 15:45 - 17:15 12 - 15
3 EC2C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
4 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/11/2017 7 15:45 - 17:15 12 - 15
5 MG1BC17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
6 NK4C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/11/2017 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
7 NK5C10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/11/2017 CN 15:00 - 17:20 12 - 15
8 EC2C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
9 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/11/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
10 NK4C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/11/2017 5 + 7 15:00 - 17:20 + 17:45 - 19:20 12 - 15
11 MG1BC17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
12 GEP2B71 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
13 EC4C72 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
14 MG2BC7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/11/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
15 GEP3B60 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 02/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
16 EC4C72 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
17 EC2C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
18 TN1C69 TIẾNG ANH MẦM NON 29/10/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
19 SE8C4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/10/2017 6 19:45 - 21:30 12 - 15
20 EC4BC9 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
21 EC2C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
22 EC4BC9 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
23 EC1BC30 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
24 GEP4B25 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/10/2017 5 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
25 GEP4B25 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/10/2017 5 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
26 NK7C4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
27 EC1BC30 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
28 GEP3A59 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
29 CP4B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/10/2017 7 17:45 - 19:20 12 - 15
30 GIP4BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
31 GIP1C11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
32 NK6C6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 08/10/2017 CN 14:30 - 16:50 12 - 15
33 EC3BC22 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/10/2017 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
34 EC2BC23 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/10/2017 6 + CN 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
35 GEP2B69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/09/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
36 TN1BC64 TIẾNG ANH MẦM NON 09/09/2017 7 17:30 - 19:30 12 - 15
37 EC1C98 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/09/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
38 EC1BC29 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/09/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
39 TN1BC63 TIẾNG ANH MẦM NON 08/09/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
40 GEP2A73 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/08/2017 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
41 HP2C5 TIẾNG ANH MẦM NON 04/09/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
42 GEP3B59 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/08/2017 5 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
43 MG1BC16 TIẾNG ANH THIẾU NHI 30/08/2017 4 + CN 19:30 - 21:00 + 17:45 - 19:20 12 - 15
44 NK5C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/08/2017 Chủ nhật 14:15 - 14:00 12 - 15
45 GEP3B58 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/08/2017 3 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
46 HP2C4 TIẾNG ANH MẦM NON 17/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
47 EC4C70 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/08/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
48 EC1BC19 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
49 EC2C87 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/08/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
50 MG1C21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/08/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
51 NK4C10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/08/2017 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
52 CP6A3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 02/08/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
53 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
54 GIP2BC1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
55 HP1C4 TIẾNG ANH MẦM NON 31/07/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
56 EC2C86 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
57 SE7C7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 25/07/2017 3 + 6 19:30 - 21:00 12 - 15
58 MG2C14 TIẾNG ANH MẦM NON 22/07/2017 7 + CN 17h45 - 19h20 12-15
59 MG1BC16 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 4 +6 8h - 10h20 12 - 15
60 NK5C8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/07/2017 CN 14h30 - 16h50 12 - 15
61 TN1C68 TIẾNG ANH MẦM NON 15/07/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
62 NK4C10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/07/2017 CN 14h30 - 17h 12 - 15
63 EC1BC28 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/07/2017 7 + CN 15h - 17h 12 -15
64 EC2C85 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/07/2017 CN 14h30 - 16h50 12 -15
65 IELTS3 LUYỆN THI IELTS 08/07/2017 7 17h45 - 19h20 12 -15
66 EC1C97 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
67 GEP2B68 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2017 3 - 5 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
68 GEP1B47 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2017 3 - 5 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
69 EC4C70 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2017 3 - 5 17h15 - 19h 12 - 15
70 TN2C62 TIẾNG ANH MẦM NON 24/06/2017 7 14h45 - 5h05 12 - 15
71 MG1C21 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
72 EC1C96 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/06/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
73 MG1C22 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
74 TN1C67 TIẾNG ANH MẦM NON 11/06/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
75 GEP2A72 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/06/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
76 TN1C66 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
77 TN1BC62 TIẾNG ANH MẦM NON 07/06/2017 4 - Chủ nhật T4 (16:00 - 17:30), CN (17:45 - 19:20) 12 - 15
78 MG1C20 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 4 - Chủ nhật T4 (16:00 - 17:30), CN (17:45 - 19:20) 12 - 15
79 TN1BC61 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 - 5 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
80 GIP3C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/06/2017 3 - 5 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
81 GIP2C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/06/2017 3-5-6 8h00 - 10h20 12 - 15
82 GIP1C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 - 4 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
83 MG1C18 TIẾNG ANH MẦM NON 05/06/2017 2 - 4 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
84 EC1C94 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2 - 4 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
85 EC1C95 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2+6 17h45 - 19h20 12-15
86 GEP3A58 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/05/2017 2. 4 19h45 - 21h20 12 -15
87 EC3C86 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 4, CN 17h45 - 19h20 12 -15
88 TN1C65 TIẾNG ANH MẦM NON 26/05/2017 2, 6 17h45 - 19h20 12 - 15
89 GIP3C12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/05/2017 2, 6 17h45 - 19h20 12 - 15
90 EC3C86 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/05/2017 4, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
91 GEP4A28 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/05/2017 4, 6 19h45 - 21h20 12 - 15
92 EC5C51 TIẾNG ANH THIẾU NHI 23/05/2017 3, 5 17h45 - 19h20 11 - 15
93 EC1C93 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/05/2017 Chủ nhật 8h - 10h30 12 -15
94 EC2C84 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/05/2017 6, Chủ nhật T6 (15h45 - 17h15), Chủ nhật (17h45 - 19h20) 12 - 15
95 GIP4C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/05/2017 3, 5 17h45 - 19h20 12 - 15
96 EC1C93 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 Chủ nhật 8h - 10h30 12- 15
97 EC2C84 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 6, Chủ nhật 6 (15h45 - 17h15), Chủ nhật (17h45 - 19h20) 12 - 15
98 GIP4C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/05/2017 3, 5 17h45 - 19h20 12 - 15
99 HP1C3 TIẾNG ANH MẦM NON 15/05/2017 2, 6 17h45 - 19h 20 12 - 15
100 GIP1C8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
101 EC3BC21 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
102 TN3F40 TIẾNG ANH MẦM NON 21/04/2017 6 17h30 - 19h30 12 - 15
103 CP5A2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/05/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
104 EC1C92 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
105 TN3C46 TIẾNG ANH MẦM NON 27/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
106 GIP4C8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/04/2017 4 - 7 17h30 - 19h00 12 - 15
107 GIP2C8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/04/2017 7 14h30 - 16h50 12 - 15
108 TN3C45 TIẾNG ANH MẦM NON 17/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
109 EC3C85 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/04/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
110 MG1BC14 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
111 GIP4B7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 16/04/2017 Chủ nhật 14h30 - 16h50 12 - 15
112 EC3C84 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
113 GEP2B67 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
114 NK4C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 02/04/2017 Chủ nhật 14h15 - 16h00 12 - 15
115 NK4C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/03/2017 Chủ nhật 14h00 - 16h00 12 - 15
116 EC4C67 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/04/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
117 NK3C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 30/03/2017 5 - 7 17h45 - 19h20 + 15h00 - 16h30 12 - 15
118 NK6C4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 29/03/2017 2 - 4 17h30 - 19h00 12 - 15
119 EC1BC27 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/03/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
120 MG2C13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/03/2017 7 15h00 - 17h30 12 - 15
121 GEP2A71 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/03/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
122 GEP3B56 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/03/2017 5 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
123 SE7C6 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 21/03/2017 3 - 6 19h30 - 21h00 12 - 15
124 CP6A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 19/03/2017 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
125 TN3C44 TIẾNG ANH MẦM NON 18/03/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
126 MG2BC6 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
127 GEP4B24 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
128 GIP6B2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2017 7 17h15 - 19h00 12 - 15
129 TN1C64 TIẾNG ANH MẦM NON 11/03/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
130 SE8C2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 07/03/2017 3 14h00 - 15h30 12 - 15
131 HP2C3 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
132 EC3BC20 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
133 GEP1A51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
134 NK4C8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/02/2017 Chủ nhật 14h30 - 16h50 12 - 15
135 EC1BC26 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 Chủ nhật 14h30 - 16h50 12 - 15
136 EC1BC22 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/02/2017 4 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
137 EC1C91 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
138 GIP4B6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
139 EC1BC25 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2017 6 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 15h45 - 17h15 12 - 15
140 EC4BC8 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
141 GEP2A70 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/02/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
142 GEP3A57 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/02/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
143 GIP4B6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/01/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
144 EC3C84 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
145 IELTS2B4 LUYỆN THI IELTS 14/01/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
146 TN3C43 TIẾNG ANH MẦM NON 13/01/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
147 CP6B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 12/01/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
148 MG1C19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/01/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
149 MG1C18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/01/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
150 GEP3A56 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/01/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
151 GEP3A55 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/01/2017 4 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 MG1BF22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 26/11/2017 6 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
2 EC5F28 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/11/2017 7 + CN 14:30 + 16:50 12 - 15
3 GEP2CT98 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
4 GEP3E47 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
5 EC3F48 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 14:30 + 16:50 12 - 15
6 EC1BF39 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
7 HP1D4 TIẾNG ANH MẦM NON 18/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
8 EC3F48 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 15:45 - 17:15 12 - 15
9 EC1BF39 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
10 HP1D4 TIẾNG ANH MẦM NON 18/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
11 MG1F29 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/11/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
12 EC1BF38 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/11/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
13 GEP4A13 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
14 GEP3CT92 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
15 GEP1CT90 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
16 EC2F59 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
17 GEP4CT48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
18 EC2F59 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
19 GEP4CT48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
20 EC2BF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
21 EC4F43 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
22 EC2BF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
23 EC4F43 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
24 GEP4E13 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
25 GEP3CT91 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
26 EC5F27 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 + 17:45 - 19:20 12 - 15
27 SE4D3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/10/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
28 GEP2D68 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/10/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
29 GIP3BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
30 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
31 EC5F27 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 + 17:45 - 19:20 12 - 15
32 GEP4E13 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/10/2017 2 + 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
33 SE4D3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/10/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
34 GEP2D68 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/10/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
35 GIP3BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
36 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
37 GEP2CT97 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
38 EC1BF37 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
39 GIP1BE17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
40 EC3BF24 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
41 GIP1E17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
42 EC3BF24 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
43 TN1BF55 TIẾNG ANH MẦM NON 15/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
44 GEP4CT47 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
45 GEP2CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
46 GEP3CT90 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
47 GEP4E12 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
48 GIP1E15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/09/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
49 EC2BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/09/2017 7 + CN 14:00 - 16:00 12 - 15
50 EC1BF35 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/09/2017 7 + CN 9:15 - 10:50 12 - 15
51 GIP2BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/09/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
52 MG1F28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/09/2017 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
53 IELTS2D5 LUYỆN THI IELTS 28/08/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
54 GEP2D67 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/08/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
55 GEP1CT86 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 28/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
56 GIP4BE13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/08/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
57 GEP2E55 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/08/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
58 TN2F51 TIẾNG ANH MẦM NON 20/08/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
59 EC1F56 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/08/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
60 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 16/08/2017 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
61 GEP1E38 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/08/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
62 EC2BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/08/2017 7 + CN 17:00 - 18:30 12 - 15
63 GIP5E6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/08/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
64 MG1BF21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
65 GEP3CT89 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
66 MG2BF12 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/08/2017 5 + 7 17:45 - 19:20 + 8:00 - 10:20 12 - 15
67 GEP3D51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/08/2017 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
68 GEP4CT45 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
69 MG1BF20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/08/2017 2 + 4 +6 16:00 - 17:30 12 - 15
70 TN2F50 TIẾNG ANH MẦM NON 31/07/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
71 EC4BF12 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 + 15:30 - 17:00 12 - 15
72 EC3BF23 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/07/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
73 GIP1E14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/07/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
74 EC2BF27 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/07/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
75 EC1F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/07/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
76 SE4D2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 21/07/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
77 GEP3E46 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/07/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 - 15
78 EC1F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 - 15
79 CP4D6 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
80 LC2F23 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 10/07/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 - 15
81 GEP4CT44 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 15 - 20
82 GEP3CT85 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
83 GIP3E19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/07/2017 CN 8h - 10h20 12 - 15
84 EC1F62 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/07/2017 7 + CN 7h30 - 9h05 12 - 15
85 GEP1D36 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/07/2017 2 + 6 8h - 10h20 12 - 15
86 GEP2CT93 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 -15
87 GEP3CT85 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/07/2017 2 ->6 8h - 10h20 12 -15
88 GEP2CT92 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/07/2017 2-> 6 8h - 10h20 12 -15
89 MG1F27 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 + CN 16h - 17h30 12 -15
90 TN1F51 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 + CN 17h46- 19h20 12 -15
91 TOIEC2E1 LUYỆN THI TOEIC 15/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
92 GEP3E44 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
93 CP4D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 -15
94 GIP1E14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/06/2017 7 + Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 -15
95 EC1BF35 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/06/2017 7 + Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 -15
96 GIP3E19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/07/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
97 EC3F46 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/06/2017 7 + Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
98 TN1BF52 TIẾNG ANH MẦM NON 11/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - 10h50 12 -15
99 TN1BF51 TIẾNG ANH MẦM NON 11/06/2017 7 + CN 7h30 - 9h05 12 -15
100 TN1F50 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - 10h50 12 -15
101 TN1F49 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
102 HS2D1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 09/06/2017 6 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
103 LC2F23 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 03/07/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
104 IELTS1D5 LUYỆN THI IELTS 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
105 GEP1D35 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
106 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/07/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
107 TOIEC1E8 LUYỆN THI TOEIC 11/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
108 GEP2D66 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
109 GEP3D51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/06/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
110 GIP3E18 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
111 GIP1E12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
112 GIP2E21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
113 GIP2F58 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
114 EC2F58 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
115 EC1F60 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
116 MG1F27 TIẾNG ANH MẦM NON 07/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
117 GEP3CT83 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 -15
118 GEP2CT90 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 06/06/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 -15
119 GEP1CT83 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/06/2017 2 ->6 8:00 - 10:20 12 -15
120 EC2F57 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/06/2017 3 -5 8:00 - 10:20 12 -15
121 MG1F25 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 - 5 8:00 - 10:20 12 -15
122 EC1F58 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/06/2017 3, 5 17h45 - 19h20 12 -15
123 EC4F42 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 15h - 17h 12 -15
124 EC3F45 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 -15
125 MG1BF19 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 5, 7 T5 (17h45 - 19h20), T7 (8h - 10h30) 12 -15
126 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
127 EC4F42 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 15h - 17h 12 -15
128 EC3F45 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
129 MG1BF19 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 5, 7 T4 (17h45 - 19h20), T7 (8h - 10h30) 12 -15
130 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
131 EC4F41 TIẾNG ANH THIẾU NHI 23/05/2017 2, 4 17h45 - 19h20 12 -15
132 GEP4E11 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/05/2017 3, 5, Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
133 EC3F45 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 7. Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
134 GEP4E11 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/05/2017 3, 5, Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 - 15
135 TN2F50 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/05/2017 7 - Chủ nhật 8h - 10h 12-16
136 EC1F57 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 11 - 15
137 LC2F22 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 08/05/2017 2 - 4 - 6 8h - 10h 7-10
138 GIP5E5 (L2) TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 10-15
139 GIP5E5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
140 EC4BF11 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
141 GEP3D50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/04/2017 4 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
142 GIP1AE11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
143 GEP2D64 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/04/2017 2 - 4 - 6 15h00 - 17h00 12 - 15
144 GEP3CT82 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/04/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 - 15
145 TN2F49 TIẾNG ANH MẦM NON 12/04/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
146 MG2BF11 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
147 GIP4E14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/04/2017 Chủ nhật 14h00 - 16h00 12 - 15
148 GIP4E13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
149 GEP1CT82 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
150 MG2BF10 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
151 GIP4E12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
152 GEP2CT88 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
153 TN2F48 TIẾNG ANH MẦM NON 02/04/2017 Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
154 GEP4CT43 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/03/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 - 15
155 GEP1D35 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2017 2 - 3 - 5 15h00 - 17h00 12 - 15
156 TN2F58 TIẾNG ANH MẦM NON 02/04/2017 Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
157 GEP1D34 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/03/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
158 GEP2E53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
159 EC2BF25 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
160 MG2BF9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/03/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
161 MG1BF18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/03/2017 7 16h00 - 17h30 12 - 15
162 SE4D1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 17/03/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
163 GEP3D49 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/03/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
164 GEP2CT87 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
165 MG1F24 MG1F24 16/03/2017 5 - 7 17h45 - 19h20 12 - 15
166 GEP4E10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
167 EC2F56 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/03/2017 7 - Chủ nhật 15h30 - 17h00 12 - 15
168 EC3BF22 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/03/2017 7 - Chủ nhật 15h30 - 17h00 12 - 15
169 EC3F44 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
170 GEP1E36 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
171 EC2F55 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
172 EC1BF34 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
173 EC2F55 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
174 HP2D2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2017 7 15h30 - 17h03 12 - 15
175 TOEIC1E8 LUYỆN THI TOEIC 28/02/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
176 GIP5D4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2017 Chủ nhật 14h00 - 16h00 12 - 15
177 GIP6E2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
178 GEP2D63 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
179 GEP4CT42 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
180 GEP3CT81 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
181 EC4BF10 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
182 EC4F40 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 15h30 - 17h00 12 - 15
183 EC4F39 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
184 GEP3D48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/02/2017 4 - 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
185 EC3BF21 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/02/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
186 TN1F48 TIẾNG ANH MẦM NON 18/02/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
187 EC2BF24 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
188 MG2BF7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
189 GEP1CT80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/02/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
190 GIP4E11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
191 NK7F7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 18/01/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
192 IELTS3D1 LUYỆN THI IELTS 16/01/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
193 GIP2E19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/01/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
194 EC4BF9 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/01/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
195 EC1F56 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
196 GEP3CT80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
197 EC2F54 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2017 7 - Chủ nhật 15h30 - 17h00 12 - 15
198 GEP2CT86 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/01/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
199 NK7F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 GIP4BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/11/2017 5 + CN 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
2 GIP3K15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/11/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
3 LC3G1 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 13/11/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
4 EC1BK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
5 EC1BK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
6 LC2G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 08/11/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
7 EC2K22 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/11/2017 4 15:00 - 17:20 12 - 15
8 MG2K16 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/11/2017 4 15:00 - 17:20 12 - 15
9 EC1K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
10 TN2K22 TIẾNG ANH MẦM NON 29/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
11 EC3K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/10/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
12 EC5K1 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 5 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
13 HS5H2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 26/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
14 EC1BK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
15 EC1K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
16 TN2K22 TIẾNG ANH MẦM NON 29/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
17 EC3K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/10/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
18 EC5K1 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 5 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
19 EC1BK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
20 HS6H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 24/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
21 IELTS3H1 LUYỆN THI IELTS 24/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
22 GIP1BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
23 EC1BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
24 EC1BK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
25 EC2BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
26 EC2BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
27 MG2K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
28 GEP2G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
29 EC1BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 15:45 - 17:15 12 - 15
30 EC1BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
31 EC1BK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
32 EC2BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
33 EC2BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
34 MG2K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
35 NK4K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 17/10/2017 3 + CN 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
36 MG1K27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/10/2017 2 + 7 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
37 MG2K14 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/10/2017 7 + CN 15:45 - 17:15 12 - 15
38 TN1BK30 TIẾNG ANH MẦM NON 15/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
39 HP2K5 TIẾNG ANH MẦM NON 14/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
40 EC3K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/10/2017 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
41 TN1K26 TIẾNG ANH MẦM NON 11/10/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
42 GIP2BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
43 EC3BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/10/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
44 TN2K21 TIẾNG ANH MẦM NON 07/10/2017 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
45 EC4K9 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
46 GIP3BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/09/2017 Chủ nhật 15:00 - 17:00 12 - 15
47 MG2K13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/09/2017 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
48 EC1BK19 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/09/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
49 NK3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/09/2017 7 15:00 - 17:00 12 - 15
50 EC1K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2017 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
51 EC4K7 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
52 TN1BK24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/09/2017 3 17:30 - 19:30 12 - 15
53 GEP3CT9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
54 GIP1BK2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/09/2017 Chủ nhật 15:30 - 17:35 12 - 15
55 LC2G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 28/08/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
56 TN2BK1 TIẾNG ANH MẦM NON 27/08/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
57 MG1BK22 TIẾNG ANH MẦM NON 03/09/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
58 MG1BK21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/09/2017 7 + CN 7:30 - 9:05 12 - 15
59 MG1BK20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/09/2017 7 + CN 7:30 - 9:05 12 - 15
60 TN1K25 TIẾNG ANH MẦM NON 26/08/2017 7 + CN 9:15 - 10:50 12 - 15
61 EC3K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/08/2017 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
62 GIP3BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/08/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
63 HP2K3 TIẾNG ANH MẦM NON 22/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
64 HP2K2 TIẾNG ANH MẦM NON 15/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
65 EC1F64 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/08/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
66 EC1K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/08/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
67 SE5K1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 18/08/2017 6 17:45 - 19:20 12 - 15
68 GIP1K7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/08/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
69 EC3K12 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/08/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
70 LC4H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 13/08/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
71 TN1BK23 TIẾNG ANH MẦM NON 12/08/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
72 GIP2BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
73 GIP2BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
74 GEP2CT10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
75 EC3BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
76 EC1BK18 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
77 NK6K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/08/2017 4 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
78 HP1K8 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
79 EC4K7 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/08/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
80 EC3K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/08/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
81 GIP1BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
82 MG1BK19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/08/2017 2 + 4 +6 16:00 - 17:30 12 - 15
83 EC1K30 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
84 GEP3G7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/08/2017 2 + 3 + 5 15:00 - 17:00 12 - 15
85 TN2K17 TIẾNG ANH MẦM NON 31/07/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
86 GEP2G8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/07/2017 2 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
87 GEP2CT9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/07/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
88 GIP3BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/07/2017 2 - 6 17:45 - 19:20 12 - 15
89 EC2BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/07/2017 4 + 7 17h45 - 19h20 12 - 15
90 GIP3BK12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/07/2017 2 + 4 17h45 - 19h20 12 - 15
91 NK3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 23/07/2017 3 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
92 EC4BK5 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/07/2017 5 + CN 17h45 - 19h20 12 - 15
93 EC3K10 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/07/2017 4 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
94 EC1K29 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/07/2017 4 + 7 17h45 - 19h20 12 - 15
95 MG1BK17 TIẾNG ANH MẦM NON 21/07/2017 7 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
96 MG1BK18 TIẾNG ANH MẦM NON 20/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
97 GEP2CT9 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 19/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
98 MG1BK16 TIẾNG ANH MẦM NON 18/07/2017 3, 5, 6 8h - 10h20 12 - 15
99 MG2K11 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 - 15
100 GEP4CT4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
101 EC1K28 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/07/2017 7 + CN 17h45 - 19h20 12 - 15
102 HP1K7 TIẾNG ANH MẦM NON 16/07/2017 7 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
103 LC3G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 12/07/2017 4 19h45 - 21h20 12 - 15
104 GEP3H4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/07/2017 3 + 6 19h45 - 21h20 12 - 15
105 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/07/2017 5 + CN T5 (17h45 - 19h20), CN (14h30 - 16h50) 12 - 15
106 EC2K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
107 MG2K11 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 - 15
108 MG1BK17 TIẾNG ANH MẦM NON 21/07/2017 7 + CN 15h - 17h30 12 - 15
109 MG1BK16 TIẾNG ANH MẦM NON 18/07/2017 3, 5, 6 8h - 10h20 12 - 15
110 GEP4CT4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
111 EC1K28 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/07/2017 7 + CN 17h45 - 19h20 12 - 15
112 TN1BK22 TIẾNG ANH MẦM NON 16/07/2017 4 + CN 16h - 17h30 12 - 15
113 LC3G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 12/07/2017 4 19h45 - 21h20 12 -15
114 GEP3H4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/07/2017 3 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
115 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/07/2017 5 + CN T5 (17h45 - 19h20), CN (14h30 - 16h50) 12 - 15
116 EC2K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 -15
117 EC3BK8 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
118 GIP2BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/07/2017 2 + 6 14h30 - 16h50 12 -15
119 HP1K6 TIẾNG ANH MẦM NON 02/07/2017 7 + CN 8h - 10h20 12 - 15
120 MG1K25 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 4 + 7 16h - 17h30 12 -15
121 TN1K23 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 + CN 9h15 - 10h50 12 -15
122 EC1BK15 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/06/2017 2 + 4 17h45 - 19h20 12 -15
123 LC2H4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 02/07/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
124 GEP3H6 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/07/2017 3 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
125 HS2H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 25/06/2017 2 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
126 IELTS2H3 LUYỆN THI IELTS 27/06/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
127 EC2K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
128 HS1H4 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 08/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
129 GIP1K5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/06/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
130 EC2BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/07/2017 4 + 7 17h45 - 19h20 12 -15
131 GIP4BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 17/06/2017 7 + Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
132 NK4K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/06/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 -15
133 TN1BK19 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
134 MG1K24 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
135 NK3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/06/2017 3 + Chủ nhật T3 (17h45-19h20), CN (15h30- 17h00) 12 -15
136 EC2K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2017 7 + Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
137 EC1K26 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - 10h50 12 -15
138 MG1K23 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 7h30 - 9h05 12 -15
139 MG1K22 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 7h30 - 9h05 12 -15
140 TN1K20 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 8h00 - 10h20 12 -15
141 TN1K19 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - `10h50 12 -15
142 LC1G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 09/06/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
143 CP5G1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
144 GEP2G7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
145 GEP1G4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
146 HS3G3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 14/06/2017 4 19h45 - 21h20 12 -15
147 GIP3K14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
148 GIP2K9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
149 EC4BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
150 EC3BK8 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
151 MG2K10 TIẾNG ANH MẦM NON 26/06/2017 3 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
152 MG2K11 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
153 EC1K24 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2017 2 + 4 17h45 - 19h20 12 -15
154 TN1K18 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
155 TN1BK18 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 + 5 + 6 16h00 - 17h30 12 -15
156 GEP4CT3 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/06/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 -15
157 GEP3CT7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/06/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 -15
158 GIP2K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
159 GIP1K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
160 EC3K9 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
161 EC2K17 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
162 EC1K23 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
163 EC1K22 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
164 MG1K20 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
165 TN1BK17 TIẾNG ANH MẦM NON 05/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
166 GEP2H7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/05/2017 2, 3, 5 12 -15
167 MG2K10 TIẾNG ANH MẦM NON 30/05/2017 3, 6 17h45 - 19h20 12 -15
168 HS3G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 31/05/2017 4 19h45 - 21h20 12 - 15
169 EC2K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 -15
170 EC3K8 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 8h - 10h30 12 -15
171 EC4K5 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 8h - 10h30 12 -15
172 MG1BK14 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 -15
173 EC2BK10 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2017 7, CN 8h - 10h30 12 -15
174 EC2K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
175 EC3K8 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 8h - 10h20 12 -15
176 EC4K4 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 8h - 10h30 12 -15
177 MG2K10 TIẾNG ANH MẦM NON 30/05/2017 3, 6 17h45 - 19h20 12 -15
178 HS3G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 31/05/2017 4 19h45 - 21h20 12 -15
179 GEP4CT44 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/05/2017 2 -> 6 8h - 10h30 10 -15
180 MG1BK14 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 7, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
181 EC2BK10 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2017 7, Chủ nhật 8h - 10h30 12 -15
182 HP1K4 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2017 4, 7 17h45 - 19h20 12 -15
183 EC2BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 5, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
184 EC2BK10 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/05/2017 4, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
185 HP1K4 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2017 4, 7 17h45 - 19h20 12 - 15
186 EC2BK14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/05/2017 4, CN 17h45 - 19h20 12 - 15
187 MG1BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 - 15
188 HS5H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 16/05/2017 3, 5 19h45 - 21h20 14 - 17
189 GEP3CT83 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/05/2017 2 -> 6 8h - 10h30 12 - 15
190 EC2BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/05/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
191 EC4BK3 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/05/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12-15
192 GEP2CT89 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/05/2017 2 -> 6 8h - 10h30 10-15
193 EC3BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/05/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12-15
194 EC2BK8 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/05/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 16
195 TN2K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 13 - 17
196 EC3BK6 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 13 - 17
197 EC2BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 15
198 EC2K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/05/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
199 TN2K16 TIẾNG ANH MẦM NON 05/05/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
200 EC3BK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
201 EC2BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
202 EC1K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
203 MG1K18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
204 HP1K3 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
205 MG1K19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
206 TN1K17 TIẾNG ANH MẦM NON 22/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
207 MG1BK13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
208 HP1K2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
209 EC1K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/04/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 9h30 12 - 15
210 GIP4K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
211 SE1K4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
212 EC2BK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/04/2017 4 - Chủ nhật 15h15 - 16h50 + 17h45 - 19h20 12 - 15
213 TN3K15 TIẾNG ANH MẦM NON 15/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
214 MG2BK2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
215 MG2BK1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
216 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
217 TN3K14 TIẾNG ANH MẦM NON 02/04/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
218 TN3K13 TIẾNG ANH MẦM NON 26/03/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
219 EC1BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
220 EC2BK5 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
221 EC3BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
222 LC3H3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/03/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h00 12 - 15
223 NK5K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/03/2017 Chủ nhật 17h30 - 19h30 12 - 15
224 NK3K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/03/2017 3 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 16h00 - 17h30 12 - 15
225 NK2K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/03/2017 7 15h00 - 17h00 12 - 15
226 NK4K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 23/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
227 GEP2H6 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/03/2017 3 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
228 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/03/2017 Chủ nhật 14h00 - 15h30 12 - 15
229 EC2BK5 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
230 EC3BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
231 EC1K18 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
232 GIP3K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/03/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
233 MG1K17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
234 IELTS1H2 LUYỆN THI IELTS 16/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
235 HS3H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 13/03/2017 2 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
236 HP1K1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
237 MG1K17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
238 GEP3H3 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
239 HS3H2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 13/03/2017 2 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
240 GIP4K5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/03/2017 2 17h45 - 19h20 12 - 15
241 GIP3K10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/03/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
242 GIP4K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2017 7 17h45 - 19h20 12 - 15
243 GIP5K1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
244 TN1K16 TIẾNG ANH MẦM NON 3 17h30 - 19h30 12 - 15
245 EC2K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
246 GIP3K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2017 Chủ nhật 15h00 - 17h20 12 - 15
247 EC2K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
248 TN3K12 TIẾNG ANH MẦM NON 04/03/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
249 EC4K5 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
250 LC2G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/02/2017 2 - 4 8h00 - 10h00 12 - 15
251 CP4G1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 01/03/2017 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
252 GIP3K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2017 Chủ nhật 15h00 - 17h20 12 - 15
253 EC2K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
254 EC2K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2017 4 - 7 17h45 - 19h20 12 - 15
255 TN3K12 TIẾNG ANH MẦM NON 04/03/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
256 EC4K5 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
257 GIP5K1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
258 MG1BK12 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/02/2017 3 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
259 MG1K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
260 HP1K1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
261 GIP2K7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
262 GIP4K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/02/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 15h45 - 17h15 12 - 15
263 EC1K17 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
264 GIP2K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/02/2017 6 17h45 - 19h20 12 - 15
265 EC1K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/02/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
266 LC3G1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/02/2017 2 19h45 - 21h30 12 - 15
267 MG2K9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/02/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
268 TN1K15 TIẾNG ANH MẦM NON 21/02/2017 3 17h30 - 19h30 12 - 15
269 EC1BK12 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
270 EC2K12 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/02/2017 4 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
271 EC3K7 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/02/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
272 EC2K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/02/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
273 LC3H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/02/2017 3 19h45 - 21h30 12 - 15
274 GIP1K3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/02/2017 Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
275 EC4K4 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/02/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
276 LC2G2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 08/02/2017 4 19h45 - 21h30 12 - 15
277 GIP3K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
278 GIP4K3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
279 TN3K11 TIẾNG ANH MẦM NON 04/02/2017 4 - 7 17h45 - 19h20 12 - 15
280 GIP3K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
281 EC1BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/01/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
282 MG1K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
283 HS4H2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 10/01/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
284 EC1K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/01/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
285 GEP4CT2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/01/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
286 SE1K3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 04/01/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CP4B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/10/2017 7 17:45 - 19:20 12 - 15
2 CP6A3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 02/08/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
3 CP5A2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/05/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
4 CP6A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 19/03/2017 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
5 CP6B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 12/01/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
6 CP4A2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 19/12/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
7 CP5A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 06/11/2016 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
8 CP5B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/09/2016 3-5 19h45 - 21h30 12 - 15
9 CP6B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/07/2016 7 17h45 - 19h30 12 - 15
10 CP6B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/07/2016 7 17h45 - 19h30 12 - 15
11 CP4A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 15/07/2016 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
2 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
3 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 16/08/2017 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
4 CP4D6 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
5 CP4D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 -15
6 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/07/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
7 CD7D1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/12/2016 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
8 CP4D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 12/10/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
9 CP6D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/10/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
10 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/07/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
11 CP5D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/07/2016 2 - 4 - 6 8h00 - 10h30 12 - 15
12 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/07/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
13 CP5D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/07/2016 2 - 4 - 6 8h00 - 10h30 12 - 15
14 CP6D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/07/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
15 CP6D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 17/06/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
16 CP4D5 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 06/04/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
17 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/03/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 -15
18 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 07/03/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 -15
19 CP4D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 02/03/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 -15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IELTS1 LUYỆN THI IELTS 17/11/2017 6 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
2 IELTS3 LUYỆN THI IELTS 08/07/2017 7 17h45 - 19h20 12 -15
3 IELTS2B4 LUYỆN THI IELTS 14/01/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
4 IELTS2B3 LUYỆN THI IELTS 10/07/2016 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h30 12 - 15
5 IELTS4B1 LUYỆN THI IELTS 28/04/2016 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
6 IELTS2B2 LUYỆN THI IELTS 20/03/2016 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h30 12 -15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IELTS2D5 LUYỆN THI IELTS 28/08/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
2 IELTS1D5 LUYỆN THI IELTS 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
3 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
4 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
5 IELTS3D1 LUYỆN THI IELTS 16/01/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
6 IELTS2D4 LUYỆN THI IELTS 13/05/2017 7 8h - 10h30 12 - 15
7 IELTS1D4 LUYỆN THI IELTS 27/06/2016 2 - 6 17h45 - 19h30 12 - 15
8 IELTS1 LUYỆN THI IELTS 20/06/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TOEIC2A1 LUYỆN THI TOEIC 10/06/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
2 TOEIC3B1 LUYỆN THI TOEIC 23/03/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 -15
3 TOEIC1A2 LUYỆN THI TOEIC 29/02/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 -15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TOIEC2E1 LUYỆN THI TOEIC 15/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
2 TOIEC1E8 LUYỆN THI TOEIC 11/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
3 TOEIC1E8 LUYỆN THI TOEIC 28/02/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
4 TOEIC1E6 LUYỆN THI TOEIC 25/10/2016 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
5 TOEIC1F5 LUYỆN THI TOEIC 14/10/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
6 TOEIC1D4 LUYỆN THI TOEIC 14/08/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
7 TOEIC1 LUYỆN THI TOEIC 14/08/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
8 TOEIC2D3 LUYỆN THI TOEIC 10/06/2016 2 - 4 - 6 14h30 - 17h00 12 - 15

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!