• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch khai giảng

Các khóa học khai giảng hàng tháng với nhiều cấp độ khác nhau, giúp học sinh và quý phụ huynh dễ dàng chọn lựa khóa học tùy theo nhu cầu và phù hợp với khả năng. Chúng tôi luôn muốn Học viên chọn được lớp học phù hợp với yêu cầu của họ.