• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch khai giảng

Các khóa học khai giảng hàng tháng với nhiều cấp độ khác nhau, giúp học sinh và quý phụ huynh dễ dàng chọn lựa khóa học tùy theo nhu cầu và phù hợp với khả năng. Chúng tôi luôn muốn Học viên chọn được lớp học phù hợp với yêu cầu của họ.

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2C66 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
2 TN2C65 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
3 MG1C26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/01/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
4 MG1C25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 30/12/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
5 GEP4B26 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/12/2017 3 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
6 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/12/2017 7 14:30 - 16:50 12 - 15
7 MG1C24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/12/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
8 EC2C90 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/12/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
9 MG1C23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/12/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
10 MG1BC18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/12/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
11 IELTS1 LUYỆN THI IELTS 17/11/2017 6 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
12 NK5C10 NK5C10 12/11/2017 CN 15:45 - 17:15 12 - 15
13 EC2C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
14 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/11/2017 7 15:45 - 17:15 12 - 15
15 MG1BC17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
16 NK4C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/11/2017 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
17 NK5C10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/11/2017 CN 15:00 - 17:20 12 - 15
18 EC2C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
19 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/11/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
20 NK4C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/11/2017 5 + 7 15:00 - 17:20 + 17:45 - 19:20 12 - 15
21 MG1BC17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
22 GEP2B71 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
23 EC4C72 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
24 MG2BC7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/11/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
25 GEP3B60 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 02/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
26 EC4C72 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/11/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
27 EC2C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
28 TN1C69 TIẾNG ANH MẦM NON 29/10/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
29 SE8C4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/10/2017 6 19:45 - 21:30 12 - 15
30 EC4BC9 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
31 EC2C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
32 EC4BC9 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
33 EC1BC30 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
34 GEP4B25 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/10/2017 5 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
35 GEP4B25 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/10/2017 5 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
36 NK7C4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
37 EC1BC30 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
38 GEP3A59 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
39 CP4B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/10/2017 7 17:45 - 19:20 12 - 15
40 GIP4BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
41 GIP1C11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
42 NK6C6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 08/10/2017 CN 14:30 - 16:50 12 - 15
43 EC3BC22 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/10/2017 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
44 EC2BC23 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/10/2017 6 + CN 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
45 GEP2B69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/09/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
46 TN1BC64 TIẾNG ANH MẦM NON 09/09/2017 7 17:30 - 19:30 12 - 15
47 EC1C98 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/09/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
48 EC1BC29 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/09/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
49 TN1BC63 TIẾNG ANH MẦM NON 08/09/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
50 GEP2A73 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/08/2017 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
51 HP2C5 TIẾNG ANH MẦM NON 04/09/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
52 GEP3B59 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/08/2017 5 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
53 MG1BC16 TIẾNG ANH THIẾU NHI 30/08/2017 4 + CN 19:30 - 21:00 + 17:45 - 19:20 12 - 15
54 NK5C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/08/2017 Chủ nhật 14:15 - 14:00 12 - 15
55 GEP3B58 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/08/2017 3 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
56 HP2C4 TIẾNG ANH MẦM NON 17/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
57 EC4C70 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/08/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
58 EC1BC19 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
59 EC2C87 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/08/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
60 MG1C21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/08/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
61 NK4C10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/08/2017 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
62 CP6A3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 02/08/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
63 GIP2BC2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
64 GIP2BC1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
65 HP1C4 TIẾNG ANH MẦM NON 31/07/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
66 EC2C86 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
67 SE7C7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 25/07/2017 3 + 6 19:30 - 21:00 12 - 15
68 MG2C14 TIẾNG ANH MẦM NON 22/07/2017 7 + CN 17h45 - 19h20 12-15
69 MG1BC16 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 4 +6 8h - 10h20 12 - 15
70 NK5C8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/07/2017 CN 14h30 - 16h50 12 - 15
71 TN1C68 TIẾNG ANH MẦM NON 15/07/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
72 NK4C10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/07/2017 CN 14h30 - 17h 12 - 15
73 EC1BC28 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/07/2017 7 + CN 15h - 17h 12 -15
74 EC2C85 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/07/2017 CN 14h30 - 16h50 12 -15
75 IELTS3 LUYỆN THI IELTS 08/07/2017 7 17h45 - 19h20 12 -15
76 EC1C97 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
77 GEP2B68 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2017 3 - 5 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
78 GEP1B47 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2017 3 - 5 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
79 EC4C70 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2017 3 - 5 17h15 - 19h 12 - 15
80 TN2C62 TIẾNG ANH MẦM NON 24/06/2017 7 14h45 - 5h05 12 - 15
81 MG1C21 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
82 EC1C96 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/06/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
83 MG1C22 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
84 TN1C67 TIẾNG ANH MẦM NON 11/06/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
85 GEP2A72 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/06/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
86 TN1C66 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
87 TN1BC62 TIẾNG ANH MẦM NON 07/06/2017 4 - Chủ nhật T4 (16:00 - 17:30), CN (17:45 - 19:20) 12 - 15
88 MG1C20 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 4 - Chủ nhật T4 (16:00 - 17:30), CN (17:45 - 19:20) 12 - 15
89 TN1BC61 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 - 5 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
90 GIP3C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/06/2017 3 - 5 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
91 GIP2C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/06/2017 3-5-6 8h00 - 10h20 12 - 15
92 GIP1C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 - 4 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
93 MG1C18 TIẾNG ANH MẦM NON 05/06/2017 2 - 4 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
94 EC1C94 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2 - 4 - 6 8h00 - 10h20 12 - 15
95 EC1C95 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2+6 17h45 - 19h20 12-15
96 GEP3A58 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/05/2017 2. 4 19h45 - 21h20 12 -15
97 EC3C86 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 4, CN 17h45 - 19h20 12 -15
98 TN1C65 TIẾNG ANH MẦM NON 26/05/2017 2, 6 17h45 - 19h20 12 - 15
99 GIP3C12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/05/2017 2, 6 17h45 - 19h20 12 - 15
100 EC3C86 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/05/2017 4, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
101 GEP4A28 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/05/2017 4, 6 19h45 - 21h20 12 - 15
102 EC5C51 TIẾNG ANH THIẾU NHI 23/05/2017 3, 5 17h45 - 19h20 11 - 15
103 EC1C93 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/05/2017 Chủ nhật 8h - 10h30 12 -15
104 EC2C84 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/05/2017 6, Chủ nhật T6 (15h45 - 17h15), Chủ nhật (17h45 - 19h20) 12 - 15
105 GIP4C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/05/2017 3, 5 17h45 - 19h20 12 - 15
106 EC1C93 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 Chủ nhật 8h - 10h30 12- 15
107 EC2C84 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 6, Chủ nhật 6 (15h45 - 17h15), Chủ nhật (17h45 - 19h20) 12 - 15
108 GIP4C9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/05/2017 3, 5 17h45 - 19h20 12 - 15
109 HP1C3 TIẾNG ANH MẦM NON 15/05/2017 2, 6 17h45 - 19h 20 12 - 15
110 GIP1C8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
111 EC3BC21 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
112 TN3F40 TIẾNG ANH MẦM NON 21/04/2017 6 17h30 - 19h30 12 - 15
113 CP5A2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/05/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
114 EC1C92 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
115 TN3C46 TIẾNG ANH MẦM NON 27/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
116 GIP4C8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/04/2017 4 - 7 17h30 - 19h00 12 - 15
117 GIP2C8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/04/2017 7 14h30 - 16h50 12 - 15
118 TN3C45 TIẾNG ANH MẦM NON 17/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
119 EC3C85 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/04/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
120 MG1BC14 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
121 GIP4B7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 16/04/2017 Chủ nhật 14h30 - 16h50 12 - 15
122 EC3C84 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
123 GEP2B67 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
124 NK4C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 02/04/2017 Chủ nhật 14h15 - 16h00 12 - 15
125 NK4C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/03/2017 Chủ nhật 14h00 - 16h00 12 - 15
126 EC4C67 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/04/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
127 NK3C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 30/03/2017 5 - 7 17h45 - 19h20 + 15h00 - 16h30 12 - 15
128 NK6C4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 29/03/2017 2 - 4 17h30 - 19h00 12 - 15
129 EC1BC27 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/03/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
130 MG2C13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/03/2017 7 15h00 - 17h30 12 - 15
131 GEP2A71 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/03/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
132 GEP3B56 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/03/2017 5 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
133 SE7C6 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 21/03/2017 3 - 6 19h30 - 21h00 12 - 15
134 CP6A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 19/03/2017 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
135 TN3C44 TIẾNG ANH MẦM NON 18/03/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
136 MG2BC6 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
137 GEP4B24 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
138 GIP6B2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2017 7 17h15 - 19h00 12 - 15
139 TN1C64 TIẾNG ANH MẦM NON 11/03/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
140 SE8C2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 07/03/2017 3 14h00 - 15h30 12 - 15
141 HP2C3 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
142 EC3BC20 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
143 GEP1A51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
144 NK4C8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/02/2017 Chủ nhật 14h30 - 16h50 12 - 15
145 EC1BC26 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 Chủ nhật 14h30 - 16h50 12 - 15
146 EC1BC22 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/02/2017 4 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
147 EC1C91 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
148 GIP4B6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
149 EC1BC25 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/02/2017 6 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 15h45 - 17h15 12 - 15
150 EC4BC8 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
151 GEP2A70 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/02/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
152 GEP3A57 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/02/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
153 GIP4B6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 15/01/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
154 EC3C84 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
155 IELTS2B4 LUYỆN THI IELTS 14/01/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
156 TN3C43 TIẾNG ANH MẦM NON 13/01/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
157 CP6B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 12/01/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
158 MG1C19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/01/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
159 MG1C18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/01/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
160 GEP3A56 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/01/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
161 GEP3A55 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/01/2017 4 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 MG1F31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
2 TN2F53 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
3 GEP2D69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
4 NK7F10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
5 NK8F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
6 MG1F30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
7 EC1BF40 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/12/2017 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
8 GIP3BF22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/12/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
9 MG2F13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 30/12/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
10 NK8F5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/12/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
11 GEP3CT94 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/12/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
12 LC4F2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 18/12/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
13 GIP5BE7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/12/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
14 GEP4CT48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/12/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
15 GEP2CT99 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/12/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
16 GEP2E56 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/12/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
17 GEP1CT91 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/12/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
18 CP5D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/12/2017 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
19 GEP4CT49 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/12/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
20 IELTS2D8 LUYỆN THI IELTS 04/12/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
21 TN1F52 TIẾNG ANH MẦM NON 02/12/2017 7 8:00 - 10:20 12 - 15
22 MG1BF22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 26/11/2017 6 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
23 EC5F28 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/11/2017 7 + CN 14:30 + 16:50 12 - 15
24 GEP2CT98 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
25 GEP3E47 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
26 EC3F48 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 14:30 + 16:50 12 - 15
27 EC1BF39 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
28 HP1D4 TIẾNG ANH MẦM NON 18/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
29 EC3F48 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 15:45 - 17:15 12 - 15
30 EC1BF39 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
31 HP1D4 TIẾNG ANH MẦM NON 18/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
32 MG1F29 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/11/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
33 EC1BF38 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/11/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
34 GEP4A13 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
35 GEP3CT92 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
36 GEP1CT90 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
37 EC2F59 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
38 GEP4CT48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
39 EC2F59 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
40 GEP4CT48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/11/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
41 EC2BF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
42 EC4F43 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
43 EC2BF29 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 12 - 15
44 EC4F43 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
45 GEP4E13 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
46 GEP3CT91 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
47 EC5F27 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 + 17:45 - 19:20 12 - 15
48 SE4D3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/10/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
49 GEP2D68 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/10/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
50 GIP3BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
51 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
52 EC5F27 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2017 7 + CN 15:00 - 17:20 + 17:45 - 19:20 12 - 15
53 GEP4E13 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/10/2017 2 + 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
54 SE4D3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/10/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
55 GEP2D68 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/10/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
56 GIP3BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
57 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
58 GEP2CT97 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 25/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
59 EC1BF37 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
60 GIP1BE17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
61 EC3BF24 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
62 GIP1E17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
63 EC3BF24 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
64 TN1BF55 TIẾNG ANH MẦM NON 15/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
65 GEP4CT47 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
66 GEP2CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
67 GEP3CT90 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/10/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 - 15
68 GEP4E12 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
69 GIP1E15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/09/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
70 EC2BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/09/2017 7 + CN 14:00 - 16:00 12 - 15
71 EC1BF35 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/09/2017 7 + CN 9:15 - 10:50 12 - 15
72 GIP2BE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/09/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
73 MG1F28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/09/2017 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
74 IELTS2D5 LUYỆN THI IELTS 28/08/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
75 GEP2D67 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/08/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
76 GEP1CT86 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 28/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
77 GIP4BE13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/08/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
78 GEP2E55 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/08/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
79 TN2F51 TIẾNG ANH MẦM NON 20/08/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
80 EC1F56 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/08/2017 7 15:00 - 17:20 12 - 15
81 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 16/08/2017 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
82 GEP1E38 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/08/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
83 EC2BF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/08/2017 7 + CN 17:00 - 18:30 12 - 15
84 GIP5E6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/08/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
85 MG1BF21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
86 GEP3CT89 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
87 MG2BF12 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/08/2017 5 + 7 17:45 - 19:20 + 8:00 - 10:20 12 - 15
88 GEP3D51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/08/2017 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
89 GEP4CT45 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
90 MG1BF20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/08/2017 2 + 4 +6 16:00 - 17:30 12 - 15
91 TN2F50 TIẾNG ANH MẦM NON 31/07/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
92 EC4BF12 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/07/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 + 15:30 - 17:00 12 - 15
93 EC3BF23 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/07/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
94 GIP1E14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/07/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
95 EC2BF27 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/07/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
96 EC1F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/07/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
97 SE4D2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 21/07/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
98 GEP3E46 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 20/07/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 - 15
99 EC1F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 - 15
100 CP4D6 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
101 LC2F23 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 10/07/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 - 15
102 GEP4CT44 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 15 - 20
103 GEP3CT85 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
104 GIP3E19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/07/2017 CN 8h - 10h20 12 - 15
105 EC1F62 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/07/2017 7 + CN 7h30 - 9h05 12 - 15
106 GEP1D36 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/07/2017 2 + 6 8h - 10h20 12 - 15
107 GEP2CT93 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 -15
108 GEP3CT85 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/07/2017 2 ->6 8h - 10h20 12 -15
109 GEP2CT92 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/07/2017 2-> 6 8h - 10h20 12 -15
110 MG1F27 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 + CN 16h - 17h30 12 -15
111 TN1F51 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 + CN 17h46- 19h20 12 -15
112 TOIEC2E1 LUYỆN THI TOEIC 15/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
113 GEP3E44 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
114 CP4D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 -15
115 GIP1E14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/06/2017 7 + Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 -15
116 EC1BF35 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/06/2017 7 + Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 -15
117 GIP3E19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/07/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
118 EC3F46 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/06/2017 7 + Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
119 TN1BF52 TIẾNG ANH MẦM NON 11/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - 10h50 12 -15
120 TN1BF51 TIẾNG ANH MẦM NON 11/06/2017 7 + CN 7h30 - 9h05 12 -15
121 TN1F50 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - 10h50 12 -15
122 TN1F49 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
123 HS2D1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 09/06/2017 6 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
124 LC2F23 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 03/07/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
125 IELTS1D5 LUYỆN THI IELTS 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
126 GEP1D35 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
127 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/07/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
128 TOIEC1E8 LUYỆN THI TOEIC 11/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
129 GEP2D66 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
130 GEP3D51 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/06/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
131 GIP3E18 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
132 GIP1E12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
133 GIP2E21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
134 GIP2F58 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
135 EC2F58 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
136 EC1F60 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
137 MG1F27 TIẾNG ANH MẦM NON 07/06/2017 2 + 4 + 6 16:00 - 17:30 12 -15
138 GEP3CT83 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 -15
139 GEP2CT90 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 06/06/2017 2 -> 6 8:00 - 10:20 12 -15
140 GEP1CT83 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/06/2017 2 ->6 8:00 - 10:20 12 -15
141 EC2F57 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/06/2017 3 -5 8:00 - 10:20 12 -15
142 MG1F25 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 - 5 8:00 - 10:20 12 -15
143 EC1F58 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/06/2017 3, 5 17h45 - 19h20 12 -15
144 EC4F42 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 15h - 17h 12 -15
145 EC3F45 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 -15
146 MG1BF19 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 5, 7 T5 (17h45 - 19h20), T7 (8h - 10h30) 12 -15
147 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
148 EC4F42 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 15h - 17h 12 -15
149 EC3F45 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
150 MG1BF19 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 5, 7 T4 (17h45 - 19h20), T7 (8h - 10h30) 12 -15
151 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
152 EC4F41 TIẾNG ANH THIẾU NHI 23/05/2017 2, 4 17h45 - 19h20 12 -15
153 GEP4E11 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/05/2017 3, 5, Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
154 EC3F45 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 7. Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
155 GEP4E11 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/05/2017 3, 5, Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 - 15
156 TN2F50 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/05/2017 7 - Chủ nhật 8h - 10h 12-16
157 EC1F57 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 11 - 15
158 LC2F22 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 08/05/2017 2 - 4 - 6 8h - 10h 7-10
159 GIP5E5 (L2) TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 10-15
160 GIP5E5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/05/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
161 EC4BF11 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
162 GEP3D50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/04/2017 4 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
163 GIP1AE11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
164 GEP2D64 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/04/2017 2 - 4 - 6 15h00 - 17h00 12 - 15
165 GEP3CT82 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 19/04/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 - 15
166 TN2F49 TIẾNG ANH MẦM NON 12/04/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
167 MG2BF11 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
168 GIP4E14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/04/2017 Chủ nhật 14h00 - 16h00 12 - 15
169 GIP4E13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
170 GEP1CT82 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
171 MG2BF10 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
172 GIP4E12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
173 GEP2CT88 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
174 TN2F48 TIẾNG ANH MẦM NON 02/04/2017 Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
175 GEP4CT43 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/03/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 - 15
176 GEP1D35 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2017 2 - 3 - 5 15h00 - 17h00 12 - 15
177 TN2F58 TIẾNG ANH MẦM NON 02/04/2017 Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
178 GEP1D34 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/03/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
179 GEP2E53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 28/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
180 EC2BF25 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
181 MG2BF9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/03/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
182 MG1BF18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/03/2017 7 16h00 - 17h30 12 - 15
183 SE4D1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 17/03/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
184 GEP3D49 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/03/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
185 GEP2CT87 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
186 MG1F24 MG1F24 16/03/2017 5 - 7 17h45 - 19h20 12 - 15
187 GEP4E10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
188 EC2F56 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/03/2017 7 - Chủ nhật 15h30 - 17h00 12 - 15
189 EC3BF22 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/03/2017 7 - Chủ nhật 15h30 - 17h00 12 - 15
190 EC3F44 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
191 GEP1E36 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
192 EC2F55 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
193 EC1BF34 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
194 EC2F55 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
195 HP2D2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2017 7 15h30 - 17h03 12 - 15
196 TOEIC1E8 LUYỆN THI TOEIC 28/02/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
197 GIP5D4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2017 Chủ nhật 14h00 - 16h00 12 - 15
198 GIP6E2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
199 GEP2D63 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
200 GEP4CT42 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
201 GEP3CT81 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/02/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
202 EC4BF10 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
203 EC4F40 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 15h30 - 17h00 12 - 15
204 EC4F39 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 8h00 - 10h20 12 - 15
205 GEP3D48 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 22/02/2017 4 - 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
206 EC3BF21 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/02/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
207 TN1F48 TIẾNG ANH MẦM NON 18/02/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
208 EC2BF24 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
209 MG2BF7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
210 GEP1CT80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/02/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
211 GIP4E11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
212 NK7F7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 18/01/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
213 IELTS3D1 LUYỆN THI IELTS 16/01/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
214 GIP2E19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/01/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
215 EC4BF9 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/01/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
216 EC1F56 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
217 GEP3CT80 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
218 EC2F54 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2017 7 - Chủ nhật 15h30 - 17h00 12 - 15
219 GEP2CT86 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/01/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
220 NK7F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 HP1K9 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
2 SE1K7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
3 TN2K25 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
4 TN2K24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
5 EC3BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
6 HS5G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 31/12/2017 2 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 19:45 - 21:30 12 - 15
7 EC1BK27 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/12/2017 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
8 TN2F54 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 9:20 - 10:50 12 - 15
9 EC4C73 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/12/2017 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
10 EC3BK12 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/12/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
11 NK6K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 24/12/2017 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 17:30 - 19:00 12 - 15
12 EC3K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/12/2017 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
13 EC4BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/12/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
14 NK5K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 21/12/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
15 GIP1BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/12/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
16 EC1K34 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/12/2017 7 + CN 7:30 - 9:05 12 - 15
17 EC3BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/12/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
18 MG1K29 TIẾNG ANH THIẾU NHI 12/12/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
19 EC4K10 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/12/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
20 TN1BK31 TIẾNG ANH MẦM NON 10/12/2017 7 + CN 9:15 - 10:50 12 - 15
21 EC1K33 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/12/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
22 EC1BK26 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/12/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
23 MG1K28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/12/2017 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
24 GIP4K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/12/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
25 MG1K7 TIẾNG ANH THIẾU NHI 07/12/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
26 GIP4BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/11/2017 5 + CN 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
27 GIP3K15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 18/11/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
28 LC3G1 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 13/11/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
29 EC1BK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
30 EC1BK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/11/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
31 LC2G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 08/11/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
32 EC2K22 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/11/2017 4 15:00 - 17:20 12 - 15
33 MG2K16 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/11/2017 4 15:00 - 17:20 12 - 15
34 EC1K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
35 TN2K22 TIẾNG ANH MẦM NON 29/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
36 EC3K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/10/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
37 EC5K1 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 5 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
38 HS5H2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 26/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
39 EC1BK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
40 EC1K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
41 TN2K22 TIẾNG ANH MẦM NON 29/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
42 EC3K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/10/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
43 EC5K1 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2017 5 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
44 EC1BK23 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/10/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
45 HS6H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 24/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
46 IELTS3H1 LUYỆN THI IELTS 24/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
47 GIP1BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/10/2017 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
48 EC1BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
49 EC1BK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
50 EC2BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
51 EC2BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
52 MG2K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
53 GEP2G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
54 EC1BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 15:45 - 17:15 12 - 15
55 EC1BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
56 EC1BK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
57 EC2BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
58 EC2BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
59 MG2K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
60 NK4K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 17/10/2017 3 + CN 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
61 MG1K27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/10/2017 2 + 7 17:45 - 19:20 + 15:45 - 17:15 12 - 15
62 MG2K14 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/10/2017 7 + CN 15:45 - 17:15 12 - 15
63 TN1BK30 TIẾNG ANH MẦM NON 15/10/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
64 HP2K5 TIẾNG ANH MẦM NON 14/10/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
65 EC3K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/10/2017 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
66 TN1K26 TIẾNG ANH MẦM NON 11/10/2017 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
67 GIP2BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/10/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
68 EC3BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/10/2017 CN 8:00 - 10:20 12 - 15
69 TN2K21 TIẾNG ANH MẦM NON 07/10/2017 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
70 EC4K9 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/10/2017 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
71 GIP3BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/09/2017 Chủ nhật 15:00 - 17:00 12 - 15
72 MG2K13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/09/2017 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
73 EC1BK19 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/09/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
74 NK3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/09/2017 7 15:00 - 17:00 12 - 15
75 EC1K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2017 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
76 EC4K7 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/09/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
77 TN1BK24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/09/2017 3 17:30 - 19:30 12 - 15
78 GEP3CT9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
79 GIP1BK2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/09/2017 Chủ nhật 15:30 - 17:35 12 - 15
80 LC2G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 28/08/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
81 TN2BK1 TIẾNG ANH MẦM NON 27/08/2017 7 + CN 8:00 - 10:20 12 - 15
82 MG1BK22 TIẾNG ANH MẦM NON 03/09/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
83 MG1BK21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/09/2017 7 + CN 7:30 - 9:05 12 - 15
84 MG1BK20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/09/2017 7 + CN 7:30 - 9:05 12 - 15
85 TN1K25 TIẾNG ANH MẦM NON 26/08/2017 7 + CN 9:15 - 10:50 12 - 15
86 EC3K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/08/2017 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
87 GIP3BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/08/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
88 HP2K3 TIẾNG ANH MẦM NON 22/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
89 HP2K2 TIẾNG ANH MẦM NON 15/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
90 EC1F64 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/08/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
91 EC1K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/08/2017 7 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
92 SE5K1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 18/08/2017 6 17:45 - 19:20 12 - 15
93 GIP1K7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/08/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
94 EC3K12 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/08/2017 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
95 LC4H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 13/08/2017 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
96 TN1BK23 TIẾNG ANH MẦM NON 12/08/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
97 GIP2BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
98 GIP2BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
99 GEP2CT10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/08/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
100 EC3BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
101 EC1BK18 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/08/2017 3 + 5 + 6 8:00 - 10:20 12 - 15
102 NK6K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 06/08/2017 4 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
103 HP1K8 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2017 7 + CN 16:00 - 17:30 12 - 15
104 EC4K7 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/08/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
105 EC3K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/08/2017 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
106 GIP1BK4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/08/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
107 MG1BK19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/08/2017 2 + 4 +6 16:00 - 17:30 12 - 15
108 EC1K30 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/08/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
109 GEP3G7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/08/2017 2 + 3 + 5 15:00 - 17:00 12 - 15
110 TN2K17 TIẾNG ANH MẦM NON 31/07/2017 2 + 4 +6 8:00 - 10:20 12 - 15
111 GEP2G8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 31/07/2017 2 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
112 GEP2CT9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/07/2017 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
113 GIP3BK3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/07/2017 2 - 6 17:45 - 19:20 12 - 15
114 EC2BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/07/2017 4 + 7 17h45 - 19h20 12 - 15
115 GIP3BK12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/07/2017 2 + 4 17h45 - 19h20 12 - 15
116 NK3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 23/07/2017 3 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
117 EC4BK5 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/07/2017 5 + CN 17h45 - 19h20 12 - 15
118 EC3K10 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/07/2017 4 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
119 EC1K29 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/07/2017 4 + 7 17h45 - 19h20 12 - 15
120 MG1BK17 TIẾNG ANH MẦM NON 21/07/2017 7 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
121 MG1BK18 TIẾNG ANH MẦM NON 20/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
122 GEP2CT9 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 19/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
123 MG1BK16 TIẾNG ANH MẦM NON 18/07/2017 3, 5, 6 8h - 10h20 12 - 15
124 MG2K11 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 - 15
125 GEP4CT4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
126 EC1K28 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/07/2017 7 + CN 17h45 - 19h20 12 - 15
127 HP1K7 TIẾNG ANH MẦM NON 16/07/2017 7 + CN 14h30 - 16h50 12 - 15
128 LC3G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 12/07/2017 4 19h45 - 21h20 12 - 15
129 GEP3H4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/07/2017 3 + 6 19h45 - 21h20 12 - 15
130 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/07/2017 5 + CN T5 (17h45 - 19h20), CN (14h30 - 16h50) 12 - 15
131 EC2K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
132 MG2K11 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 - 15
133 MG1BK17 TIẾNG ANH MẦM NON 21/07/2017 7 + CN 15h - 17h30 12 - 15
134 MG1BK16 TIẾNG ANH MẦM NON 18/07/2017 3, 5, 6 8h - 10h20 12 - 15
135 GEP4CT4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 17/07/2017 2 -> 6 8h - 10h20 12 - 15
136 EC1K28 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/07/2017 7 + CN 17h45 - 19h20 12 - 15
137 TN1BK22 TIẾNG ANH MẦM NON 16/07/2017 4 + CN 16h - 17h30 12 - 15
138 LC3G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 12/07/2017 4 19h45 - 21h20 12 -15
139 GEP3H4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/07/2017 3 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
140 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/07/2017 5 + CN T5 (17h45 - 19h20), CN (14h30 - 16h50) 12 - 15
141 EC2K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 -15
142 EC3BK8 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
143 GIP2BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 03/07/2017 2 + 6 14h30 - 16h50 12 -15
144 HP1K6 TIẾNG ANH MẦM NON 02/07/2017 7 + CN 8h - 10h20 12 - 15
145 MG1K25 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 4 + 7 16h - 17h30 12 -15
146 TN1K23 TIẾNG ANH MẦM NON 01/07/2017 7 + CN 9h15 - 10h50 12 -15
147 EC1BK15 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/06/2017 2 + 4 17h45 - 19h20 12 -15
148 LC2H4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 02/07/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
149 GEP3H6 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/07/2017 3 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
150 HS2H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 25/06/2017 2 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
151 IELTS2H3 LUYỆN THI IELTS 27/06/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
152 EC2K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
153 HS1H4 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 08/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
154 GIP1K5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/06/2017 3 + 5 19h45 - 21h20 12 -15
155 EC2BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/07/2017 4 + 7 17h45 - 19h20 12 -15
156 GIP4BK1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 17/06/2017 7 + Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
157 NK4K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/06/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 -15
158 TN1BK19 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
159 MG1K24 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
160 NK3K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/06/2017 3 + Chủ nhật T3 (17h45-19h20), CN (15h30- 17h00) 12 -15
161 EC2K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2017 7 + Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 -15
162 EC1K26 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - 10h50 12 -15
163 MG1K23 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 7h30 - 9h05 12 -15
164 MG1K22 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 7h30 - 9h05 12 -15
165 TN1K20 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 8h00 - 10h20 12 -15
166 TN1K19 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2017 7 + Chủ nhật 9h15 - `10h50 12 -15
167 LC1G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 09/06/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
168 CP5G1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
169 GEP2G7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
170 GEP1G4 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
171 HS3G3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 14/06/2017 4 19h45 - 21h20 12 -15
172 GIP3K14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
173 GIP2K9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
174 EC4BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
175 EC3BK8 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
176 MG2K10 TIẾNG ANH MẦM NON 26/06/2017 3 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
177 MG2K11 TIẾNG ANH MẦM NON 17/07/2017 2 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
178 EC1K24 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2017 2 + 4 17h45 - 19h20 12 -15
179 TN1K18 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 + 6 17h45 - 19h20 12 -15
180 TN1BK18 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 + 5 + 6 16h00 - 17h30 12 -15
181 GEP4CT3 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 09/06/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 -15
182 GEP3CT7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/06/2017 2 -> 6 8h00 - 10h20 12 -15
183 GIP2K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
184 GIP1K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
185 EC3K9 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
186 EC2K17 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
187 EC1K23 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
188 EC1K22 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
189 MG1K20 TIẾNG ANH MẦM NON 06/06/2017 3 + 5 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
190 TN1BK17 TIẾNG ANH MẦM NON 05/06/2017 2 + 4 + 6 8h00 - 10h20 12 -15
191 GEP2H7 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/05/2017 2, 3, 5 12 -15
192 MG2K10 TIẾNG ANH MẦM NON 30/05/2017 3, 6 17h45 - 19h20 12 -15
193 HS3G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 31/05/2017 4 19h45 - 21h20 12 - 15
194 EC2K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 -15
195 EC3K8 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 8h - 10h30 12 -15
196 EC4K5 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, CN 8h - 10h30 12 -15
197 MG1BK14 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 -15
198 EC2BK10 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2017 7, CN 8h - 10h30 12 -15
199 EC2K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
200 EC3K8 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 8h - 10h20 12 -15
201 EC4K4 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/05/2017 7, Chủ nhật 8h - 10h30 12 -15
202 MG2K10 TIẾNG ANH MẦM NON 30/05/2017 3, 6 17h45 - 19h20 12 -15
203 HS3G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 31/05/2017 4 19h45 - 21h20 12 -15
204 GEP4CT44 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/05/2017 2 -> 6 8h - 10h30 10 -15
205 MG1BK14 TIẾNG ANH MẦM NON 27/05/2017 7, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
206 EC2BK10 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2017 7, Chủ nhật 8h - 10h30 12 -15
207 HP1K4 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2017 4, 7 17h45 - 19h20 12 -15
208 EC2BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/05/2017 5, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
209 EC2BK10 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/05/2017 4, Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 -15
210 HP1K4 TIẾNG ANH MẦM NON 20/05/2017 4, 7 17h45 - 19h20 12 - 15
211 EC2BK14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/05/2017 4, CN 17h45 - 19h20 12 - 15
212 MG1BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2017 7, CN 17h45 - 19h20 12 - 15
213 HS5H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 16/05/2017 3, 5 19h45 - 21h20 14 - 17
214 GEP3CT83 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/05/2017 2 -> 6 8h - 10h30 12 - 15
215 EC2BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/05/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
216 EC4BK3 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/05/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12-15
217 GEP2CT89 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/05/2017 2 -> 6 8h - 10h30 10-15
218 EC3BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/05/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12-15
219 EC2BK8 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/05/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 16
220 TN2K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 13 - 17
221 EC3BK6 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 13 - 17
222 EC2BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 15
223 EC2K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 06/05/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
224 TN2K16 TIẾNG ANH MẦM NON 05/05/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
225 EC3BK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
226 EC2BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/05/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
227 EC1K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
228 MG1K18 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
229 HP1K3 TIẾNG ANH THIẾU NHI 25/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
230 MG1K19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
231 TN1K17 TIẾNG ANH MẦM NON 22/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
232 MG1BK13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/04/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
233 HP1K2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/04/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
234 EC1K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/04/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 9h30 12 - 15
235 GIP4K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
236 SE1K4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
237 EC2BK6 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/04/2017 4 - Chủ nhật 15h15 - 16h50 + 17h45 - 19h20 12 - 15
238 TN3K15 TIẾNG ANH MẦM NON 15/04/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
239 MG2BK2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
240 MG2BK1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 08/04/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
241 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
242 TN3K14 TIẾNG ANH MẦM NON 02/04/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
243 TN3K13 TIẾNG ANH MẦM NON 26/03/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
244 EC1BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
245 EC2BK5 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
246 EC3BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
247 LC3H3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/03/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h00 12 - 15
248 NK5K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/03/2017 Chủ nhật 17h30 - 19h30 12 - 15
249 NK3K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/03/2017 3 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 16h00 - 17h30 12 - 15
250 NK2K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/03/2017 7 15h00 - 17h00 12 - 15
251 NK4K1 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 23/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
252 GEP2H6 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/03/2017 3 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
253 GIP4K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/03/2017 Chủ nhật 14h00 - 15h30 12 - 15
254 EC2BK5 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
255 EC3BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
256 EC1K18 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
257 GIP3K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 20/03/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
258 MG1K17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
259 IELTS1H2 LUYỆN THI IELTS 16/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
260 HS3H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 13/03/2017 2 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
261 HP1K1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
262 MG1K17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/03/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
263 GEP3H3 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
264 HS3H2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 13/03/2017 2 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
265 GIP4K5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/03/2017 2 17h45 - 19h20 12 - 15
266 GIP3K10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/03/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
267 GIP4K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2017 7 17h45 - 19h20 12 - 15
268 GIP5K1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
269 TN1K16 TIẾNG ANH MẦM NON 3 17h30 - 19h30 12 - 15
270 EC2K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
271 GIP3K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2017 Chủ nhật 15h00 - 17h20 12 - 15
272 EC2K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
273 TN3K12 TIẾNG ANH MẦM NON 04/03/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
274 EC4K5 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
275 LC2G3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 27/02/2017 2 - 4 8h00 - 10h00 12 - 15
276 CP4G1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 01/03/2017 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
277 GIP3K4 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2017 Chủ nhật 15h00 - 17h20 12 - 15
278 EC2K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
279 EC2K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2017 4 - 7 17h45 - 19h20 12 - 15
280 TN3K12 TIẾNG ANH MẦM NON 04/03/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
281 EC4K5 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/03/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
282 GIP5K1 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 - 15
283 MG1BK12 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/02/2017 3 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
284 MG1K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
285 HP1K1 TIẾNG ANH THIẾU NHI 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
286 GIP2K7 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
287 GIP4K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 26/02/2017 5 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 + 15h45 - 17h15 12 - 15
288 EC1K17 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/02/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
289 GIP2K6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 24/02/2017 6 17h45 - 19h20 12 - 15
290 EC1K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/02/2017 2 - 4 17h45 - 19h20 12 - 15
291 LC3G1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 20/02/2017 2 19h45 - 21h30 12 - 15
292 MG2K9 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/02/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
293 TN1K15 TIẾNG ANH MẦM NON 21/02/2017 3 17h30 - 19h30 12 - 15
294 EC1BK12 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
295 EC2K12 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/02/2017 4 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
296 EC3K7 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/02/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
297 EC2K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 19/02/2017 7 - Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
298 LC3H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/02/2017 3 19h45 - 21h30 12 - 15
299 GIP1K3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/02/2017 Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
300 EC4K4 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/02/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
301 LC2G2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 08/02/2017 4 19h45 - 21h30 12 - 15
302 GIP3K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
303 GIP4K3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2017 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h20 12 - 15
304 TN3K11 TIẾNG ANH MẦM NON 04/02/2017 4 - 7 17h45 - 19h20 12 - 15
305 GIP3K8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/02/2017 Chủ nhật 8h00 - 10h20 12 - 15
306 EC1BK11 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/01/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
307 MG1K15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2017 2 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
308 HS4H2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 10/01/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
309 EC1K15 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/01/2017 7 - Chủ nhật 16h00 - 17h30 12 - 15
310 GEP4CT2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/01/2017 2 -> 6 8h00 - 10h30 12 - 15
311 SE1K3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 04/01/2017 4 - 6 17h45 - 19h20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP6B3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 15/12/2020 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
2 CPP5B5 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/10/2020 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
3 CPP5B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 07/09/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
4 CPP4B4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 11/06/2019 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
5 CPP4B3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/06/2019 4+7 17:45 - 19:20 12-15
6 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
7 CP4B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/10/2017 7 17:45 - 19:20 12 - 15
8 CP6A3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 02/08/2017 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
9 CP5A2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/05/2017 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
10 CP6A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 19/03/2017 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
11 CP6B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 12/01/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
12 CP4A2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 19/12/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
13 CP5A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 06/11/2016 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
14 CP5B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/09/2016 3-5 19h45 - 21h30 12 - 15
15 CP6B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/07/2016 7 17h45 - 19h30 12 - 15
16 CP6B1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/07/2016 7 17h45 - 19h30 12 - 15
17 CP4A1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 15/07/2016 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP4D12 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 11/07/2019 5+CN 19:45-21:30 12-15
2 CPP4D11 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/11/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
3 CPP5D9 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/04/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
4 CPP6D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/04/2018 5 17:30 - 19:20 12-15
5 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 28/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
6 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 21/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
7 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 24/05/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
8 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
9 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
10 CP5D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/12/2017 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
11 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
12 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 26/10/2017 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
13 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 16/08/2017 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
14 CP4D6 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 + 5 17h45 - 19h20 12 - 15
15 CP4D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/07/2017 3 - 5 17h45 - 19h20 12 -15
16 CP4D7 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/07/2017 2 + 6 19h45 - 21h20 12 -15
17 CD7D1 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 18/12/2016 6 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
18 CP4D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 12/10/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
19 CP6D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/10/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
20 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/07/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
21 CP5D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/07/2016 2 - 4 - 6 8h00 - 10h30 12 - 15
22 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 25/07/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 - 15
23 CP5D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 20/07/2016 2 - 4 - 6 8h00 - 10h30 12 - 15
24 CP6D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 08/07/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
25 CP6D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 17/06/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
26 CP4D5 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 06/04/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
27 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/03/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 -15
28 CP5D2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 07/03/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 -15
29 CP4D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 02/03/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 -15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP4A1 LUYỆN THI IELTS 13/09/2020 4+CN 19:45 - 21:30 12 - 15
2 IPP2A1 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 4 19:45-21:30 12-15
3 IPP2B6 LUYỆN THI IELTS 12/10/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
4 IPP3B2 LUYỆN THI IELTS 10/12/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
5 IPP2 LUYỆN THI IELTS 06/07/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
6 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
7 IELTS1 LUYỆN THI IELTS 17/11/2017 6 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
8 IELTS3 LUYỆN THI IELTS 08/07/2017 7 17h45 - 19h20 12 -15
9 IELTS2B4 LUYỆN THI IELTS 14/01/2017 7 17h30 - 19h30 12 - 15
10 IELTS2B3 LUYỆN THI IELTS 10/07/2016 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h30 12 - 15
11 IELTS4B1 LUYỆN THI IELTS 28/04/2016 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
12 IELTS2B2 LUYỆN THI IELTS 20/03/2016 7 - Chủ nhật 17h45 - 19h30 12 -15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP3AF3 LUYỆN THI IELTS 17/05/2021 2+6 17:45 - 19:20 12 - 15
2 IPP3BF1 LUYỆN THI IELTS 01/12/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
3 IPP7D1 LUYỆN THI IELTS 21/10/2020 2+4 19:45 - 21:30 12 - 15
4 IPP5E1 LUYỆN THI IELTS 22/09/2020 3+5 19:45 - 21:30 12 - 15
5 IPP1CT9 LUYỆN THI IELTS 15/02/2019 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12-15
6 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
7 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
8 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
9 IELTS2D8 LUYỆN THI IELTS 04/12/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
10 IELTS2D5 LUYỆN THI IELTS 28/08/2017 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
11 IELTS1D5 LUYỆN THI IELTS 07/06/2017 2 + 4 19h45 - 21h20 12 -15
12 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
13 IELTS3D2 LUYỆN THI IELTS 26/05/2017 2, 6 19h45 - 21h20 12 -15
14 IELTS3D1 LUYỆN THI IELTS 16/01/2017 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
15 IELTS2D4 LUYỆN THI IELTS 13/05/2017 7 8h - 10h30 12 - 15
16 IELTS1D4 LUYỆN THI IELTS 27/06/2016 2 - 6 17h45 - 19h30 12 - 15
17 IELTS1 LUYỆN THI IELTS 20/06/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP2D1 LUYỆN THI TOEFL 17/10/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
2 TPP1E11 LUYỆN THI TOEFL 28/05/2018 2+4+6 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP7B3 LUYỆN THI TOEIC 23/03/2021 3+5 17:45 - 19:20 12 - 15
2 CPP6B4 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2021 CN 7:30 - 9:00 12 - 15
3 TOEIC2A1 LUYỆN THI TOEIC 10/06/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
4 TOEIC3B1 LUYỆN THI TOEIC 23/03/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 -15
5 TOEIC1A2 LUYỆN THI TOEIC 29/02/2016 2 - 4 19h45 - 21h30 12 -15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP6D1 LUYỆN THI TOEIC 01/03/2021 2 + 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
2 CPP1D2 LUYỆN THI TOEIC 29/11/2020 7+CN 17:45 - 19:20 12 - 15
3 TPP3E1 LUYỆN THI TOEIC 17/07/2020 2+4+6 19:45 - 21:30 12 - 1
4 TPP1D1 LUYỆN THI TOEIC 15/04/2019 2 + 4 19:45-21:30 12-15
5 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
6 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
7 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15
8 TOIEC2E1 LUYỆN THI TOEIC 15/06/2017 3 - 5 19h45 - 21h20 12 -15
9 TOIEC1E8 LUYỆN THI TOEIC 11/06/2017 4 + Chủ nhật 19h45 - 21h20 12 -15
10 TOEIC1E8 LUYỆN THI TOEIC 28/02/2017 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
11 TOEIC1E6 LUYỆN THI TOEIC 25/10/2016 3 - 5 19h45 - 21h30 12 - 15
12 TOEIC1F5 LUYỆN THI TOEIC 14/10/2016 2 - 6 19h45 - 21h30 12 - 15
13 TOEIC1D4 LUYỆN THI TOEIC 14/08/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
14 TOEIC1 LUYỆN THI TOEIC 14/08/2016 4 - Chủ nhật 19h45 - 21h30 12 - 15
15 TOEIC2D3 LUYỆN THI TOEIC 10/06/2016 2 - 4 - 6 14h30 - 17h00 12 - 15

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!