• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Tư vấn du học

8

Th1

35722

LỊCH TRÌNH 2 TUẦN D – TRẠI HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2015

  Lịch trình 2 tuần D: từ ngày 14/6/2015 đến ngày 27/6/2015   ì  TUẦN 1: Chinh phục độ cao 165 m trên Singapore Flyer ...

#

8

Th1

35773

LỊCH TRÌNH 2 TUẦN C&G – TRẠI HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2015

   Lịch trình 4 tuần C&G Trại Hè Singapore – Lion Island 2015 Đợt 1(C): Từ ngày 07/6/2015  đến ngày 20/6/2015 Đợt 2(G): Từ ngày ...

#

8

Th1

35746

LỊCH TRÌNH 2 TUẦN B&F – TRẠI HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2015

  Lịch trình 2 tuần B&F Trại Hè Singapore – Lion Island 2015 Đợt 1(B): Từ ngày 31/5/2015  đến ngày 13/6/2015 Đợt 2(F): Từ ngày ...

#

7

Th1

35718

LỊCH TRÌNH 3 TUẦN D – TRẠI HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2015

  Lịch trình 3 tuần D: từ ngày 14/6/2015 đến ngày 04/7/2015   ì  TUẦN 1: Chinh phục độ cao 165 mét trên Singapore Flyer ...

#

7

Th1

35715

LỊCH TRÌNH 2 TUẦN A&E – TRẠI HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2015

   Lịch trình 2 tuần A&E Trại Hè Singapore – Lion Island 2015 Đợt 1(A): Từ ngày 24/5/2015  đến ngày 06/6/2015 Đợt 2(E): Từ ngày ...

#

7

Th1

35687

LỊCH TRÌNH 3 TUẦN C – TRẠI HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2015

  Lịch trình 3 tuần C: từ ngày 07/6/2015 đến ngày 27/6/2015   ì  TUẦN 1: Ấn tượng cưỡi xe Bus 2 tầng mui trần ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!