• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

admin| 23 Tháng Hai, 2016 | 1550

Giáo Viên

Quốc tịch: Mỹ

 

Văn bằng chứng chỉ:

– Văn bằng giảng dạy Tiếng Anh cho người nước ngoài, học viện ESI, Hoa Kỳ

– Thạc sỹ chuyên ngành Ngoại giao và Quan hệ quốc tế, trường đại học Ngoại giao John C. Whitehead

 

Bài viết: Chàng Tây mang tâm hồn người Việt của tôi

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!