• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Góc học tiếng anh

15

Th11

35277

54 TỪ VỰNG VỀ CÔNG VIỆC

1. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch   2. application form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc 3. interview /’intəvju:/: phỏng vấn ...

#

15

Th11

35224

TỪ VỰNG VỀ GIÁO DỤC

Vốn từ vựng phong phú là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành công trong việc học tiếng Anh của bạn. Dưới ...

#

10

Th11

35245

Thành ngữ với “Hand”

– Second hand (adj): không còn mới, đã được sử dụng qua   Eg: I don’t mind buying second hand books but I could never ...

#

29

Th10

35247

THÚ VỊ CHUYỆN SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH

  1. Black – màu đen trong tiếng Anh được dùng để nói về sự xúi quẩy, đen đủi. Ví dụ: What a black day! ...

#

29

Th10

35279

10 CÂU NÓI THỂ HIỆN SỰ DỄ DÀNG

“It’s (very) easy” có lẽ là cách nói phổ thông và đơn giản nhất khi chúng là muốn nói về việc gì đó thật dễ ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!