• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Góc học tiếng anh

8

Th4

35285

Cách sử dụng ‘should’, ‘ought to’, and ‘had better’ trong tiếng Anh

Trong đoạn clip này, chúng ta sẽ được học về các cách đưa ra lời khuyên trong tiếng Anh qua cách sử dụng ‘should’, ‘ought ...

#

8

Th4

35275

Học trực tuyến: Speaking English – Say, Tell, Hear, Listen – How to use them correctly

Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy rất nhiều em học sinh mắc lỗi khi dùng các từ sau: say, tell, hear và listen, vì ...

#

8

Th4

35547

Cách sử dụng “want”, “Would like” trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh

Hãy cùng học cách giao tiếp lịch sự và trọng thị trong các tình huống tiếng Anh với một bài học ngắn nhưng rất quan ...

#

8

Th4

35275

Học trực tuyến miễn phí: How to say Hello/ Goodbye

Trong bài học này, chúng ta sẽ được biết thêm về cách nói “hello” và “goodbye” trong các ngữ cảnh giao tiếp tiếng Anh....

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!