• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Tin tức khác

19

Th11

35260

ASEM Vietnam tuyển tư vấn viên giáo dục

Là trung tâm đào tạo Anh ngữ duy nhất tại Bắc Miền Trung đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ cơ sở vật chất, đội ngũ ...

#

10

Th10

35254

VỀ CHÚNG TÔI

Là tổ chức đào tạo Anh ngữ duy nhất tại Bắc Miền Trung đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ cơ sở vật chất, đội ngũ ...

#

19

Th2

35230

I’n’E – Interests in English

  I’n’E – Interests in English    DEBATE COMPETITION Saturday afternoon (November 14th 2010, 3:00pm – 5:00pm)  On November 14th 2010, I’n’E Club in ASEM ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!